BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kicińska-Świderska Alicja, Słomka Tadeusz
Tytuł
Projektowanie tras geoturystycznych
The Construction of Geoturist Routs
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2004, nr 15, s. 179-184, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Geologia, Turystyka, Obszary chronione, Szlaki turystyczne
Geology, Tourism, Protected area, Tourist routes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera krótką instrukcję projektowania tras geoturystycznych. Autorzy zdefiniowali podstawowe reguły wyboru, opisu i specyfikacji tras geoturystycznych. Opracowali koncepcję planowania i dokumentacji nowych tras geoturystycznych.

This paper is brief instruction to work out of geoturist routs. It was definited principal rules to choice, descriptions and specification geoturist attraction. The concept of planning and documentation new geoturist routs was elaborated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J., Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce, PIG, Warszawa 1992.
  2. Kasprzak K., Skoczylas J., Ochrona zasobów przyrody-przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Przegląd Geologiczny, 1994, vol. 42, nr 3.
  3. Otęska-Budzyn J., Funkcje obszarów i obiektów chronionych w popularyzacji i dydaktyce nauk o Ziemi, Ochrona Przyrody, 1992, 50.
  4. Poprawa D., Rączkowski W., Marciniec P., Dokumentacyjne stanowiska geologiczne Karpat i ich ochrona, Przegląd Geologiczny, 1995, vol. 43, nr 6.
  5. Rubinowski Z., Zadania geologów w praktycznej realizacji współczesnej ochrony przyrody nieożywionej w Polsce, Przegląd Geologiczny 1994, vol.42, nr 3.
  6. Samsel A., Waloryzacja i tworzenie list geologicznych stanowisk dokumentacyjnych jako część programu georóżnorodności w Polsce, Przegląd Geologiczny, 1998, vol. 46, nr 10.
  7. Słomka T., Kicińska-Świderska A., Geoturystyka - podstawowe pojęcia, Geoturystyka, 2004 nr 1; 5-7.
  8. Ustawa „Prawo ochrony środowiska" z dn. 27 kwietnia 2001 r.
  9. Zięba A., Profesjonalizm w aspekcie ekonomii ochrony środowiska i zasobów naturalnych, Przegląd Geologiczny l998, vol. 46, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu