BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Jerzy, Popławski Maciej
Tytuł
Napływ i funkcja kapitału zagranicznego w rozwoju regionu na przykładzie Dolnego Śląska
Inflow and the Function of Foreign Capital in Region's Development at the Example of Lower Silesia
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 459-474, rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Funkcje kapitału, Rozwój regionalny
Foreign capital, Capital functions, Regional development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Autorzy przedstawili temat wpływu kapitału zagranicznego na rozwój regionu Dolnego Śląska. Rozpoczęli od przedstawienia przyczyn i etapów napływu kapitału zagranicznego do Polski i jego rozmieszczania w układzie regionalnym. Następnie omówili napływ, strukturę, rozwój i romieszczenie kapitału zagranicznego na Dolnym Śląsku. Artykuł zakończyli przedstawieniem skutków napływu kapitału z zagranicy.

In the article there are shown the problems of the affluence of foreign capital to Poland in the regional way on the case of Lower Silesia 1989-2003. The ground of the elaboration are the source data, subject's literature and specialistic periodicals. Among the main reasons of the affluence of foreign capital some can be differed: access to the Polish market, lower work costs, access to the Eastern and Middle Europe markets, and economic values and the site of the Lower Silesia area. There are 3 periods of it's affluence differed (1989-1994, 1995-2000, 2001-2002), but also it's structure (regional breakdown and on the Lower Silesia area) and effects for the economy of the country and region. The foreign capital caused the modernization of the economy, in particular the financial and insurance services sector, in the shorter part to the production sectors, technical infrastructure, it effects on the increasing of the economy's equipment in the capital, less on the development of the new technologies and the use of the productive fund, favors the increasing of the region's competition and export, and soften the unemployment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agonia metropolii, "Wprost" 2003 z 13 kwietnia.
 2. Chrupek Z., Ocena napływu kapitału zagranicznego w okresie do 2020, [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Komitet Prognoz, Polska 2000 Plus, t. I, Warszawa 2000.
 3. Dobrodziej E., Kapitał zagraniczny w Polsce, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 1999.
 4. Franklin D., Globalizacja kontratakuje. Świat i Polska 2003. Prognozy, analizy opinie. "Polityka" 2002, wydanie specjalne nr 1.
 5. Karczmarczyk A., Metodologia badań inwestycji zagranicznych w Polsce [w:] Regionalizacja I globalizacja w gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, t. l, AE, Wrocław 2003.
 6. Krasuski Z., Współczesne teorie rozwoju krajów gospodarczo słabiej rozwiniętych, Wyd. UGd. 1996.
 7. Luc S., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, SGH, Warszawa 2000.
 8. Olesinski Z., Prydygier A., Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, AE, Wrocław 2000.
 9. Opinia publiczna o inwestycjach zagranicznych w Polsce, Raport z badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie PAIZ, Warszawa, listopad 1996.
 10. Oziewicz E., Globalizacja gospodarki światowej. Wybór czy przeznaczenie, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, red. J. Rymarczyk, AE, Wrocław 2001.
 11. Pietrzyk L, Implikacje globalizacji dla rozwoju terytorialnego, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, AE, Wrocław 2002.
 12. Przybylski M., Koniec ery wielkich kontraktów, "Rzeczpospolita, Ekonomia i Rynek" 2003 z 26-27 kwietnia.
 13. Rewald R., Komentarz do artykułu M. Przybylskiego "Koniec ery wielkich kontraktów", "Rzeczpospolita - Ekonomia i Rynek" 2003 z 26-17 kwietnia.
 14. Rocznik Statystyczny Województw (1989-2001), GUS, Warszawa 1990-2002.
 15. Sadowski Z. (red.), Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 16. Sroka J., Opinie ludności Dolnego Śląska na temat inwestycji kapitału zagranicznego ora: przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym, red. T. Łoś-Nowak, A. Dudek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica 2002.
 17. World investment report 1992, United Nations, New York 1992.
 18. Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarką Polski, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Warszawa 1996.
 19. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego 1996, GUS, Warszawa 1997. Informacje i opracowania statystyczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu