BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strahl Danuta, Markowska Małgorzata
Tytuł
Wykorzystanie współczynnika skojarzenia Yule'a w benchmarkingu regionalnym
The Use of Yule's Association Coefficient in Regional Benchmarking
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 506-515, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Benchmarking, Miara zależności
Regional development, Benchmarking, Measures of dependence
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skuteczność benchmarkingu regionalnego zależy m.in. od dobrych metod pomiaru zjawisk tworzących najistotniejsze podstawy benchmarkingu. Jest to szczególnie ważne w tzw. miękkiej warstwie benchamarkingu regionalnego, której identyfikacja nie jest łatwa. Z pewnością wykorzystanie statystycznych miar skojarzenia, jak np. współczynnika skojarzenia Yule'a, może okazać się narzędziem wspomagającym skuteczność stosowania dobrych praktyk w polityce regionalnej. Zaprezentowane w artykule przykłady zastosowania, stanowią próbę empirycznej ilustracji wyboru regionu benchmarku, wzorcowej polityki, godnych naśladowania praktyk i działań w regionie.

The practice of learning from others, the implementation of well established, verified and resulting in tangible effects solutions, as well as constant comparisons to the best, has become an important element of regional management. At the same time in regional benchmarking, which is based more on the soft layers of public institutions' functioning, one may look for the indicators of proper performance. The article is an attempt of quantifying the quality of management in the region with the use of statistical association measurements - Yule's association coefficient, which allow for establishing the intensity and direction of interdependencies between the features describing the nature of the studied concepts. The selected measurement is applied to both, the features of quantitative and qualitative character. This favors its application in the evaluation of the degree of activities' effects dependence on the quality of regional management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcelona European Council, Presidency Conclusions, paragraph 40. http://ue.int/en/ Info/eurocounsil/index.htm.
 2. Benchmarking, Introduction and Main Principles Applied to Company Benchmarking, European Commission, DG-III Industry, 1998.
 3. Benchmarking of the Regional Competitiveness. Towards the Creation European Network, Brussels, Newsletter 2000 nr 4.
 4. Benchmarking on the Company, Branch and Strategy - Regional/National Level e.g. Benchmarking of Framework Conditions, Slovak Benchmarking Information Centre 2003, www.sbic.sk/en/2bench3.htm.
 5. Benchmarking the Competitiveness of the Toolmaking Industry in Europe, EACEM 1998.
 6. Benchmarking the competitiveness of the European industry, European Commision 1996.
 7. Benchmarking the Netherlands - Test of the Dutch competitiveness. Ministry of Economy of the Netherlands 1995.
 8. Benchmarking the Netherlands - Prepared for the future?, Ministry of Economy of the Netherlands 1997.
 9. eEurope 2005: An information Society for All, An Action Plan to Be Presented in View to the Sevilla European Council, Commission of the European Communities, Brussels 2002.
 10. Final Benchmarking repon on national and regional policies in support of e-business for SMEs, Enterprise DG, European Commission, 2002.
 11. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 1999.
 12. Strahl D., Możliwości wykorzystania benchmarkingu w badaniach regionalnych, XXIV Ogólnopolskie Seminarium "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych" w Zakopanem, 15-18 kwietnia 2002.
 13. Synthesis Report - Benchmarking National and Regional-Business Policies, Enterprise DG, European Commission 2002.
 14. www.eipa.nl/CAF/BestPractises/BestPractiselntro.htm.
 15. www.umbrella.org.pl/biblioteka/Internetowa_baza_dobrych_praktyk/TB_lnternetowaBa--zaDobrychPraktyk.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu