BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knoblauch Lucyna, Kisiel Roman
Tytuł
Korzyści zakładów mięsnych wynikające ze współpracy z grupami producenckimi
Benefits of Meat Factories from their Cooperation with Producer Groups
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 94-98, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł mięsny, Mięso
Meat industry, Meat
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonujące grupy producenckie w Polsce północno-wschodniej są w stanie pogodzić życzenia jakie wobec producentów wysuwają zakłady mięsne (pod względem jakości, wielkości partii i rytmiczności dostaw), pozwalają też obniżać koszty produkcji i uniknąć niekorzystnych zjawisk jakie towarzyszą produkcji żywca wieprzowego w fermach przemysłowych. Grupy producenckie są alternatywą i szansą na rozwój produkcji trzody chlewnej w Polsce, które z powodzeniem funkcjonują w krajach UE i spotykają się z ogólną aprobatą społeczną. (oryg. streszcz.)

Creation of producers cooperatives, which function very well in the EU countries and are accepted by society, could constitute an alternative and a chance for pig production in Poland. Producers cooperatives functioning in north-east Poland are able to reconcile wishes of meat production plans towards producers (referring to quality, quantity and regularity of supplies), they also allow to decrease production costs and avoid unprofitable phenomena which accompany production of livestock in large-scale industrial production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzóska F. (2001): Jakość mięsa wieprzowego. Trzoda Chlewna, nr 8-9, s. 112-116.
  2. Ekonomiczna ocena jakości produkcji rolniczej na tle standardów Unii Europejskiej. (2000). Akademia Podlaska, Siedlce.
  3. Głowacka A. (2001): Ocena aktualnego stanu i perspektyw rynku produkcji mięsa wieprzowego w Polsce. Trzoda Chlewna, nr 11, s. 18-22.
  4. Grześkowiak E., Borzuta K., Strzelecki J. (2001): Wyniki oceny mięsności jakości mięsa tusz tuczników towarowych pochodzących z różnych wariantów krzyżowania w pogłowiu masowym świń. Trzoda Chlewna, nr 3, s. 29-31.
  5. Juchniewicz M. (1997): Adaptacja producentów rolnych i przemysłu mięsnego do wymagań jakościowych rynków Unii Europejskiej. [W:] Konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych. Red. M. Laguna. Wyższa Szkoła Agrobiznesu, Łomża.
  6. Kiczuk T. (2000): Jak dostosować rzeźnie i przetwórnie do wymogów Unii Europejskiej. Informator. Fundusz Współpracy Agrolinia 2000, Warszawa.
  7. Knoblauch L. (2003): Integracja pozioma wśród producentów żywca wieprzowego w Polsce północno-wschodniej. [W:] Samoorganizacja w społecznościach wiejskich - lokalny wymiar transformacji. SGGW i PAN, Warszawa (w druku).
  8. Knoblauch L., Kisiel R. (2003): Kontraktacja w wybranych zakładach mięsnych Polski północno-wschodniej. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. UWM, Olsztyn (w druku).
  9. Knoblauch L., Lizińska W., Kisiel R. (2003): Pig producers cooperatives as an alternative to large farms in Połand. Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO), Halle, Institute of Agricultural Economics & Regional Planning (IAA) (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu