BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Anna
Tytuł
Problemy organizacji bazy surowcowej na przykładzie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego Pudliszki s.a.
Selected Problems of Organization a Stock Base on the Example of Fruit and Vegetable Processing Works Pudliszki S.A.
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 109-114, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Jakość produktów żywnościowych
Food industry, Fruit and vegetables processing, Quality of food products
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Pudliszki SA
Abstrakt
Opisano wpływ jakości surowca na wyrób końcowy w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Podkreślono znaczenie jakości, które jest synonimem nowoczesności, istotnym kryterium oceny przedsiębiorstwa oraz warunkiem konkurencyjności. Zakład w Pudliszkach stara się wykorzystywać warunki przyrodnicze występujące na terenie jego bazy surowcowej. Przedstawiono również organizację zbioru i skupu warzyw oraz doboru kontrahentów i dostawców. (oryg. streszcz.)

The paper shows influence of quality of the stock on products in fruit and vegetable processing industry. The paper emphasis meaning of quality which is the symbol of modernity, important criterion of marking the industry and the condition of competitiveness. Works in Pudliszki has it's own stock base and tries to use natural conditions on it 's own stock base. The paper shows organization of picking and purchasing of fruit and vegetables and selection of contracting party. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drozdowicz M. (1963): Towaroznawstwo owoców i warzyw.
  2. Praca zbiorowa ZW CRS, Warszawa, s. 108. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1995-1999.
  3. Małysz J. (1996): Wpływ procesów integracyjnych w agrobiznesie na modernizację i rekonstrukcję rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Agrobiznes szansą rozwoju wsi i rolnictwa, nr 741, AE, Wrocław, s. 28-35.
  4. Nalborczyk E. (1996): Potencjalne możliwości plonowania ł poprawy jakości roślin uprawnych. Przemysł Spożywczy, nr 9.
  5. Pijanowski E., Dłużewski M. (1996): Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa, s. 148-149.
  6. PN- EN 28402 (1993): Jakość. Terminologia.
  7. Sikora T. (1995): Żywność gwarantowanej jakości. Przemysł Spożywczy, nr 6, s. 203-205.
  8. www.pudliszki.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu