BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Beata
Tytuł
Motywatory stosowane w przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki rynkowej
Motivators Used by Enterprises in Market Economy Conditions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 130-133, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Systemy motywacyjne, Techniki motywowania, Zarządzanie przez motywację, Motywowanie pracowników
Personnel management, Motivating systems, Motivation techniques, Management by motivation, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań 24 dobranych celowo małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie sandomierskim. Celem badań było rozpoznanie zakresu stosowania przez pracodawców motywatorów wobec pracowników. Badania przeprowadzono w 2003 roku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podstawowymi bodźcami wykorzystywanymi przez przedsiębiorców były motywacje materialne, takie jak: płaca, premia, nagroda. Wśród bodźców niematerialnych podstawową rolę odgrywał system więzi społecznych dotyczący stosunków interpersonalnych, atmosfery pracy oraz identyfikowania się pracownika z zespołem i zakładem pracy. Pozostałe bodźce niematerialne, takie jak: szkolenia, samochód służbowy, system współzawodnictwa, wyjazdy zagraniczne czy system oceny efektów pracy odgrywały jedynie rolę marginalną. (oryg. streszcz.)

The term motivation is defined in many different ways due to the influence of terminology of particular theories connected with motivation. The term motivation is a derivative form of the Latin word 'movere', meaning challenge and encouragement. Motivation is the process of regulating all aspects of man activity leading to the accomplishment of specific goals. In the long-run, motivation activates the attitude and behaviour of the worker which leads to more effective work. The views on the ways of motivating have been evolving from the traditional model based on the money-input, through the interpersonal model satisfying the basic needs of the worker, to the human resources management. The system of human resources is based upon the subject treatment ofthe worker, the integration of the worker and the company's goals, self-administration and selfcontrol. The efficient use ofthe worker's motivation is the key issue and a basis of a modem and well-functioning company. Raising motivation is, undoubtedly, a very difficult administrative function. It requires a systematical approach, that is, the simultaneous use of various motivators. Up-to-date administration is composed of many aspects such as, eg. challenging motivation. Thanks to raising the motivation of the worker the company can make use of the worker's qualifications, their skills, talents in order to achieve the company's goals successfully. This research paper includes the results of studies on twenty-four, carefully chosen, small and medium-size companies in the region of Sandomierz. The aim of the research was to recognize the range of motivators applied by employers towards employees. The research was made with the application of a questionnaire/survey in 2003. There can be drawn certain conclusions after the completion of the research as follows: 1.The basic stimuli used by employers were material motivators such as; salary, bonus, reward. 2.Among non-material stimuli the basic role was played by the system of social connections referring to interpersonal relationships, the atmosphere at work, and workers' identifying themselves with the group and company. Remaining non-material stimuli such as; trainings, company's car, system of cooperation, business trips abroad, or the system of assessment of work effects played only a marginal role. 3. The application of material stimuli in the form of salary turned out to have the worst results in micro-enterprises of Sandomierz Region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kozdrój A. (1988): Grupa pracownicza jako przedmiot i podmiot motywowania. PAN, Wrocław, s. 17-19.
  2. Morawski M. (1999): Zarządzanie przez motywowanie, w zbiorze zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości pod redakcją Perechudy. PWN, Warszawa, s. 146
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu