BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwa Danuta
Tytuł
Zarządzanie spółdzielnią w kontekście analizy stosunków spółdzielca-spółdzielnia (na przykładzie sektora mleczarskiego)
Cooperative's Management Based on a Cooperative Member Vs. A Co-Op Relationship Analysis (on the Example of Dairy Industry)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 134-137, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja spółdzielczości, Rozwój spółdzielczości, Organizacje spółdzielcze, Spółdzielczość mleczarska, Spółdzielczość
Restructuring of co-operatives, Development of cooperatives, Cooperative organisations, Cooperative creameries, Cooperative movement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań ankietowych, w których zawarte są odpowiedzi rolników dotyczące ich oczekiwań w stosunku do spółdzielni. Cel wszystkich ankietowanych zarówno w Polsce, jak i we Francji był czysto egoistyczny. Respondenci zgodnie twierdzą, że kapitał własny jest potrzebny do życia spółdzielni, ale niestety dla nich jest funduszem utraconym. By zwiększyć konkurencyjność tych podmiotów na rynku kraje wysoko rozwinięte powiązały ilość udziałów z wielkością obrotów, jaką rolnik dokonuje ze spółdzielnią oraz otworzyły się na dopływ kapitału z zewnątrz. (oryg. streszcz.)

The article presents the survey research results on farmers' expectations towards a co-op. The responses, both in France and in Poland, were purely egoistic. The respondents agreed that the ownership capital was indispensable to establish and to manage a co-op, but for them personally, these were lost funds. In order to increase competitiveness of these entities on the market, the developed countries correlated the number of shares with the volume of turnover, which a farmer executes with the co-op, and they have become more open for the external capital flow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Emelianoff I.V. (1942): Economic theory of coopèration. Ann Arbor Michigan.
  2. Kulychisky S. (1981): L'entrepise coopèrative en tout qui'organisation. REC. Paris, N 671.
  3. Pichette C. (1972): Analise micro-èconomique et coopèrative. Publication de l'Universitè de Scherbrook, Quebec.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu