BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal-Domańska Katarzyna
Tytuł
Zarządzame wartością dodaną na przykładzie spółdzielni mleczarskiej
Value Added Management Basing on Dairy Cooperative
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 138-142, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Grupa interesu, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Cooperative creameries, Interest group, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość dodana obrazuje rzeczywisty wkład podmiotu gospodarczego w wartość wytworzonych produktów. Jej kreowanie oraz optymalny podział pomiędzy poszczególne grupy interesu powinny stanowić jeden z najważniejszych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. W opracowaniu zaprezentowano sposób obliczania wartości dodanej, jej analizę i ocenę na przykładzie specyficznego podmiotu gospodarczego, jakim jest spółdzielnia mleczarska. (oryg. streszcz.)

Value added shows real input of entity in output. Value added creating as well as its optimal distribution among particular stakeholders should be the most important aspect of enterprise management. Above elaboration presents the way of value added calculation, its analysis and estimation basing on specific entity example like dairy cooperative. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Białkowska-Gużyńska A., Skarżyński G. (2001): 30 największych eksporterów według wartości dodanej. http://businessman.onet.pl/artykul.html?MP=l&ITEM=1026992; 27.03.2003.
  2. Bossak J.W. (1995): Analiza wartości dodanej i efektywności pracy. [W:] Praca zbiorowa pod red. W. Pomykało (1995): Encyklopedia Biznesu. Tom 2. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 708.
  3. Hedderwick K. (l 992): Ekonomiczno-finansowa analiza przedsiębiorstw. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Gdańsk, s. 45, 47, 142.
  4. Kay J. (1996): Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa, s. 37, 43-45, 51, 54.
  5. Wiem - Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna (2003). http://wiem.onet.pl/wiem/005263.html; 27.03.2003.
  6. L. i Waśniewskiego T. (1996): Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 168-180.
  7. Siudak M. (2001): Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 45-47.
  8. Stankiewicz M.J. (2002): Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOiK, Toruń, s. 41.
  9. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001): Globalizacja. Strategia i zarządzanie. FELBERG SJA, Warszawa, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu