BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balicki Stanisław, Szyngiel Jarosław
Tytuł
Główne kierunki ewolucji i niektóre opcje strategiczne współczesnych systemów bankowych
Key Evolution Directions and Strategic Options of Modern Banking Systems
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (22), 1999, nr 57, s. 3-25, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja gospodarki polskiej a proces integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Międzynarodowe rynki finansowe, Rynki finansowe, Bankowość, System bankowy
International financial markets, Financial markets, Banking, Banking system
Abstrakt
Przedstawiono problemy dotyczące ewolucji współczesnych systemów bankowych związanych z globalizacją rynków finansowych, umiędzynarodowieniem działalności finansowej i niestabilnością gospodarki światowej. Zjawiska te doprowadziły do liberalizacji przepływów kapitałowych i deregulacji działalności bankowej, co w konsekwencji zmusza do poszukiwania przez banki nowych strategii konkurencyjnych.

Due to factors such as the globalisation of financial markets, internationalisation of financial activity and instability of the world economy modern banking systems are being subjected to constant change and evolution. As a result, there has been the liberalisation of capital flows and deregulation of banking activity, which in turn, forces banks to look for and develop new competitive strategies.(JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3212
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu