BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Elżbieta
Tytuł
Segmentacja rynków międzynarodowych a zróżnicowania międzyregionalne
Segmentation of International Markets vs. Interregional Diversification
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 546-552, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rynki międzynarodowe, Segmentacja rynku
International market, Market segmentation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka zaproponowała koncepcję kompleksowej segmentacji rynków międzynarodowych, uwzględniając trzy zakresy analizy: makroekonomiczny (na poziomie krajów), mezoekonomiczny (regionalny) i mikroekonomiczny (obejmujący konsumentów). Podjęła również próbę wskazania możliwości zastosowania przedstawionych wariantów segmentacji w zależności od stopnia globalizacji sektora oraz typu strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

The objective of the hereby study is to suggest the concept of complex segmentation of international markets, considering three-fold analysis: - macroeconomic - on the level of countries, - mezoeconomic - regional, - microeconomic - referring to consumers. There has also been taken up an attempt of pointing to the feasibility of applying the presented segmentation variants depending on the degree of the sector globalisation and the type of enterprise internationalisation strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta, Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
  2. Keegan W. J., Global Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey 1995.
  3. Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, PWN, Warszawa 2000.
  4. Rutkowski L, Wrzosek W., Strategia marketingowa. PWE, Warszawa 1985.
  5. Sobczak E., Aspekty teoretyczne segmentacji rynku międzynarodowego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 905AE, Wrocław 2001.
  6. Stonehouse G. i in., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
  7. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu