BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczuk Franciszek
Tytuł
Transgraniczne problemy transferu technologii na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego
Technology Transfer's Trans-Border Problems Based on the Polish-German Boderland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 553-558, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Transfer technologii, Formy współpracy przygranicznej
High-tech, Technology transfer (TT), Border cooperation form
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT), Eurotransfer- und Beratungsring Neisse(ETB) e.V. Görlitz
,
Abstrakt
Autor przedstawił podstawowe problemy transferu technologii pomiędzy Polską a Niemcami. Celem było ustalenie, jaki typ liniowego procesu innowacyjnego jest realizowany na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego, a szczególnie na obszarze przygranicznym Dolnego Śląska i Saksonii. Jako przedmiot analizy wybrał pogranicze polsko-niemieckie, reprezentowane przez WrocławskieCentrum Transferu Technologii (WCTT) oraz, po stronie niemieckiej, Eurotransfer- und Beratungsring Neisse(ETB) e.V. Görlitz. Autor przedstawił ponad to oceny dotychczasowych efektów transferu technologii w kontekście współdziałania obu badanych instytucji oraz podjął próbę wyznaczenia perspektyw rozwoju transferu na pograniczu polsko-niemieckim.

This article concerns the technology transfer in the Polish-German borderland. The article's aim is to describe this kind of technology transfer, and it's effects in surveyed area of Saksony and Lower Silesia. The analysis concerns bonds between Polish and German organizations, represented by Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT), and Beratungsring (ETB) e.V. Görlitz. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brauweiler H.Ch., Innovationen peripheren Raum. Eine Analyse am Beispiel der Grenzräume Süd- und Ostsachsens, Deutscher Uni. Verlag, Wiesbaden 2002.
  2. Bullinger HJ., Einführung in das Technologiemanagement, B.C. Teubner, Stuttgart 1994.
  3. Gurbiel R., Transfer technologii jako główny czynnik kształtowania konkurencyjności gospodarki. Przykład gospodarki Finlandii, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki, red. J. Rymarczyk, T. Szeląg, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 893, AE, Wrocław 2001.
  4. Ekonomika innowacji, red. J. Czupiał, AE, Wrocław 1994.
  5. Hofstetter H., Die Auswirkungen des Transféras von Technologie. Eine empirische Studie aus der spanischer Industrie, Verlag H. Deutsch, Frankfurt am Mein 1983.
  6. Moszkowicz K., Polityka innowacyjna w krajach wysoko rozwiniętych, AE, Wrocław 1995.
  7. Okoń-Hordyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
  8. Weresa M.A., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskich przedsiębiorstw, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, red. J. Rymarczyk, T. Szeląg, Prace Naukowe nr 893 Akademii Ekonomicznej, AE, Wrocław 2001.
  9. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  10. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu