BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechota Robert
Tytuł
Internalizacja zewnętrznych kosztów procesów logistycznych w rachunku kosztów logistyki
The Internalization of External Logistic Process Costs in Logistic Cost Account
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1039, s. 116-123, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
Słowa kluczowe
Logistyka, System logistyczny, Koszty zewnętrzne transportu, Ochrona środowiska, Procesy logistyczne
Logistics, Logistic system, External costs of transport, Environmental protection, Logistics processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy zostały scharakteryzowane trzy procesy logistyczne: podsystemu zaopatrzenia, podsystemu produkcji i podsystemu dystrybucji. Procesy te mogą przynosić zarówno efekty korzystne, przejawiające się określonymi oszczędnościami lub korzyściami zewnętrznymi i efekty niekorzystne, których rezultatem są straty lub niedogodności zewnętrzne. Omówiono zewnętrzne koszty logistyczne do których należą min. koszty procesów transportowych, magazynowania i odpadów oraz metody ich szacowania (metoda pośrednia oparta na obserwacjach niekorzystnych zjawisk, metoda bezpośrednia bazująca na hipotezach dotyczących badanych zjawisk).

The logistic processes brig radical changes of natural environment and that is why people became interested in the influence of these processes to the human environment. It is very important to have the possibility to measure the negative effects of the execution of logistic process, which are pictured as -denial logistic costs. The purpose of this elaboration is to underline the importance of external logistic process costs as a factor of shaping and optimization of delivery chain.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kapusta F., Logistyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Poznań 2000.
  2. Kisperska-Moroń D., Płaczek E., Piniecki R., Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw, AE, Katowice 2002.
  3. Lilman T., Wielokryterialna analiza oddziaływania transportu - doświadczenia północnoamerykańskie. Konferencja "Trans 97", Materiały konferencyjne, SGH, Warszawa 1997.
  4. Wronka J., Koszt)' zewnętrzne transportu lądowego w Polsce, Konferencja ,,Trans 95", Materiały konferencyjne, SGH, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu