BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczuk Franciszek, Rymarczyk Jan
Tytuł
Lokalne aspekty integracji europejskiej na przykładzie współpracy transgranicznej miast Zgorzelec i Görlitz
Local Aspects of European Integrations on the Example of Transborder Cooperation of Zgorzelec and Görlitz
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1056, s. 146-154, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód - aspekty ekonomiczne : (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)
Słowa kluczowe
Współpraca regionów przygranicznych, Integracja regionalna
Region cross-border cooperation, Regional integration
Uwagi
summ.
Abstrakt
W celu ukazania lokalnych aspektów integracji zostały wybrane dwa miasta graniczne Zgorzelec i Gorlitz. Oba te miasta stanowiły przed II wojną światową jeden organizm. Obecnie miasta te współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach: społecznej, kulturalnej i gospodarczej.

The article, which is presented in the book concerns the local aspects of the European Integration. The authors have choosen two neighbouring towns as an example: the Polish city Zgorzelec and German city Görlitz. The cities cooperate on the social, cultural and economic grounds. This cooperation recently has been significantly expanded as a result of the realization of the strategy "Cities of Europe". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczuk F., Brol R., Prudzienica J., Rapacz A., Ogólna koncepcja specjalnej strefy ekonomicznej w województwie jeleniogórskim, Jelenia Góra 1990 (maszynopis powielony).
  2. Adamczuk F., Determinanty funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce na przykładzie rejonu zgorzeleckiego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 639, Wrocław 1992.
  3. Adamczuk F., Płaszczyzny i formy współpracy na obszarze przygranicznym Dolnego Śląska i Saksonii, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 930, t. l, Wrocław 2002.
  4. Brol R., Doświadczenia i perspektywy współpracy miast przygranicznych (na przykładzie Zgorzelca i Görlitz), [w:] Euroregion Nysa - trzy lata doświadczeń, red. F. Adamczuk, Z. Przybyła, Biuletyn PAN IGiPZ nr 7, Warszawa 1994.
  5. Euroregiony w granicach Polski 2001, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  6. Miasta w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Czeski Urząd Statystyczny - Oddział w Libercu, Krajowy Urząd Statystyczny Wolnego Państwa Saksonii, Wrocław-Liberec-Kamenz 1999.
  7. Przybyła Z., Współpraca Zgorzelca i Görlitz w dziedzinie infrastruktury technicznej, [w:] Euroregiony - mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2000.
  8. Turystyka w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Czeski Urząd Statystyczny - Przedstawicielstwo Okręgowe w Libercu, Krajowy Urząd Statystyczny Wolnego Państwa Saksonii w Kamenz, Wrocław-Liberec-Kamenz 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu