BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Lucjan
Tytuł
Standardy usług publicznych a sprawność zarządzania
Standards of Public Services and Management Efficiency
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 591-600, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Sprawność zarządzania, Nowe zarządzanie publiczne
Public services, Management efficiency, New public management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykuły były usługi publiczne, należące do sfery działalności organizacji publicznych, których podstawę teoretyczną stanowi nowe zarządzanie publiczne (new public management). Autor przedstawił pogląd dotyczący roli, jaką mogą odegrać standardy usług publicznych w sprawnym zarządzaniu, z uwzględnieniem strategiczno-operacyjnego spojrzenia na sprawność zarządzania oraz perspektywę wykorzystania standardów usług publicznych.

The article attempts to present the role that may be played by standards of public services in achieving their efficient management with regard to strategic and operational approach combined with praxiological one. It also covers the prospect of utilising the standards of public services in the implementation of "Institution Building Programme" and in applying Strategic Result Card as an instrument for the implementation of developmental strategies of local authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza instytucjonalna urzędu gminy, red. M. Zawicki i S. Mazur, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
  2. Kafel T., Zrównoważona karta wyników jako alternatywa budżetu zadaniowego w realizacji strategii w jednostkach administracji samorządowej, [w:] Przedsiębiorstwo jako świątynia wiedzy, red. W. Cieśliński, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2002.
  3. Kapłan R., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
  4. Kowalczyk L., Warunki sprawnego zarządzania organizacją publiczną, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 979, AE, Wrocław 2003.
  5. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, "Współczesne Zarządzanie" 2002 nr 2.
  6. Machaczka J., Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 2.
  7. Moszorno M. i in., Standardy usług publicznych. Miara oczekiwań obywateli i narzędzie pomiaru efektywności działań administracji, Umbrella, Warszawa 2002.
  8. Potkański T., Nowak J., Metoda rozwoju instytucjonalnego jednostek administracji publicznej, przygotowana i wdrażana w ramach projektu MSWiA " Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej, "Samorząd Terytorialny" 2002 nr l -2.
  9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu