BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawski Mieczysław
Tytuł
Wyznaczniki nowoczesnego zarządzania instytucjami samorządowymi na tle społeczeństwa informacyjnego
Indicators for Modern Management of Self-Government Institutions at the Background of Information Society
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 624-632, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Samorząd terytorialny, Zmiany organizacyjne
Knowledge-based economy, Information society, Local government, Organisational change
Uwagi
summ.
Abstrakt
Instytucje samorządowe będą poszukiwały nowych form organizacyjnych, zapewniających zaspokojenie potrzeb i oczekiwań coraz bardziej świadomego swoich praw obywatela-klienta. Autor przedstawił cechy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz omówił przypuszczalny kierunek ewolucji organizacji w erze informacyjnej. Artykuł zakończył charakterystyką spodziewanych zmian instytucji samorządowych.

In conditions of informative society, the citizen - the customer waits from public sector of ser-vices on level the equaling standards of enterprises. The most important the professionalism of working becomes, characterizing with incessant accessibility, variety, universality and speed of services. It was it been possible to put that the creature of functioning council institutions will evolve in direction of organization of knowledge era, basing the functioning on high competences and wide range of computerization. (abstract original)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 2. Fazlagić A., Przyszłość metod myślenia o zarządzaniu, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 3. Gadomski W., Koniec świata robotników, "Gazeta Wyborcza" 5-6 stycznia 2002.
 4. Kieżun W., W stronę antyutopii, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 2.
 5. Kleer J., Głową do przodu, "Polityka" 2001 nr 38 (2316).
 6. Krawczyńska A., Trzmielak D., Jakość usług medycznych, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 2.
 7. Mesjasz C., Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 8. Mikrospołeczność informacyjna. Na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, red. L.H. Haber, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.
 9. Nestorowicz P., Cechy współczesnej, skutecznej organizacji, "Przegląd Organizacji" 1998 nr 10.
 10. Nowe modele biznesu zmieniają naturę pracy, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 9.
 11. Nowicki A., Podstawowe determinanty kształtujące system informacyjny przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 822, AE, Wrocław 1999.
 12. OECD, Science, Technology and Industry, Scoreboard 1999, Benchmarking Knowledge - Based Economies, Paris 1999.
 13. Pawnik W., Społeczeństwo polskie wobec paradygmatu gospodarki wiedzy, [w:] Organizacje przyszłości. Szansę i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. L. Zbiegień-Maciąg i W. Pawnik, Wyd. Poldex, Kraków 2003.
 14. Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 15. Penc J., Zarządzanie w Nowej Ekonomii, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 11.
 16. Singapur w sieci, "Gazeta Wyborcza" 2003 nr 168 (4379).
 17. Skrzypek E., Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002.
 18. Warnecke H.J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa', przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu