BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Jerzy, Struś Mirosław
Tytuł
Funkcje sektora publicznego w rozwoju regionu na przykładzie Dolnego Śląska
Public Sector Functions in the Development of Region, with Emphasis on Lower Silesia
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 633-640, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Sektor publiczny w gospodarce, Rozwój regionalny, Polityka regionalna
Public sector in economy, Regional development, Regional policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Sektor publiczny wpływa na rozwój regionu poprzez bezpośrednią działalność gospodarczą (etatyzm), regulację, wydatki budżetowe, planowanie. W literaturze spotyka się dwie koncepcje sektora publicznego: neoliberalną i neokeynesowską. W procesie transformacji do gospodarki rynkowej w Polsce, nastąpiło ścieranie się powyższych koncepcji, co szczególnie widoczne było przy wyborze polityki regionalnej oraz kształtowaniu funkcji sektora publicznego w Polsce. Autorzy przedstawili cechy polityki regionalnej w kraju oraz kształtowanie polityki regionalnej na Dolnym Śląsku. Na zakończenie omówili bezpośredni wpływ sektora publicznego na rozwój regionu.

As the effect of the system transformation the forms of the influence of the public sector on the economy have changed. The planning meaning has increased, as much as the regulation and development's financing but the meaning of the etatism has decreased. Both the competence has been moved form the public to the autonomy sector. The voivodship's autonomy is responsible for the region's development. The public sector affluences on the Low Silesia development, for example through deciding the Low Silesia Development Strategy 2000, signing the Vivodship Contract 2001, creating the enterprise development supporting institutions. Both the direct role of the public sector in the region's development has decreased. The operating of the public sector, in particular the autonomy's one impedes the lack of the financial resources, in particular the own ones, especially in the case of the voivodship's autonomy. Recapitulating though of the existing barriers the meaning of the public sector in the region's development shouldn't decrease. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobrowolska M., Sektor publiczny we współczesnej gospodarce rynkowej, [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, AE, Kraków 2001.
 2. Friedman M., Kapitalizm i wolność, PWE, Warszawa 1993.
 3. Gilowska Z., Reforma finansów publicznych, [w:] Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Instytut Spraw Publicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 4. Gorzelak G., Jałowiecki B., Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001 nr 1(5).
 5. Grosse G., Zmierzch decentralizacji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 6. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, [w:] Problemy rozwoju regionalnego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 7. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 1998.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia programu wsparcia na lata 2001-2002 (DzU 2001 nr 39, poz. 460).
 9. Sektor Prywatny i Sektor Publiczny w Gospodarce w Latach 1992-2001, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2003.
 10. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2000.
 11. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU nr 91, poz. 576).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu