BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cybulski Leszek
Tytuł
Elementy różnicujące siłę nabywczą społeczeństw Unii Europejskiej w przekroju regionalnym
Elements Differentiating Purchasing Power of Societies of European Union in Regional Profile
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1052, s. 60-75, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Parytet siły nabywczej, Dochody ludności, Społeczności lokalne, Rozwój regionalny, Polityka regionalna
Purchasing power parity, People's income, Local community, Regional development, Regional policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono uwarunkowania i czynniki wpływające na zróżnicowanie siły nabywczej społeczeństw Unii Europejskiej. Rozważaniami objęto rozwój regionalny oraz dochody ludności i jej popyt.

The subject of the analysis are regional differences of disposable income of private households and factors which determine them. In the paper there is evaluated from one side relationship between purchasing power of regional societies and a stimulant - Gross Domestic Product and from the other side with destimulant - unemployment rate in regional profile. Notwithstanding conclusion concerning spatial income disproportions must be conducted with big caution because for instance information about scale of disparities between the poorest and the richest regions do not entitle to draw general conclusions. Therefore, much attention was given to methodical problems of comparisons. Enlargement of EU in 2004 included less developed countries in comparison to hitherto members and therefore in presented statistics these regions are treated separately. An important source of augmenting of purchasing power in regions is transfer of funds within European structural policy. Some general considerations concerning this policy are put at the end of this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A New Partnership for Cohesion. Third Report on Economic and Social Cohesion, Komisja Europejska, Bruksela 2004.
 2. Behrens A., How Rich are Europe 's Regions? „Eurostat. Statistics in Focus" 2003, theme 1, nr 6.
 3. Cybulski L., Skutki ekonomiczne i społeczne polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej — uwarunkowania i perspektywy rozwoju, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1031, AE, Wrocław 2004.
 4. Cybulski L., Tendencje zmian w Unii Europejskiej - większa spójność przestrzenna vs. polaryzacja, [w:] Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. Z. Przybyła, J. Sokołowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1033, AE, Wrocław 2004.
 5. European Regional Statistics - Reference Guide 2004, Komisja Europejska, Bruksela 2004.
 6. „Eurostat. News Release" 2004 nr 21.
 7. „Eurostat. News Release" 2004 nr 110.
 8. „Eurostat. Statistics in Focus" 2003, theme l, nr 9.
 9. „Eurostat. Statistics in Focus" 2003, theme 1, nr 10.
 10. „Eurostat. Statistics in Focus" 2003, theme 3, nr 18.
 11. „Eurostat. Statistics in Focus", 2004, theme 1, nr 2.
 12. „Eurostat. Statistics in Focus" 2004, theme 3, nr 6.
 13. „Eurostat. Statistics in Focus" 2004, theme 1, nr 7.
 14. „Eurostat. Statistics in Focus" 2004 nr 8.
 15. „Eurostat. Statistics in Focus" 2004 nr 9.
 16. „Eurostat. Statistics in Focus" 2004 nr 10.
 17. „Eurostat. Statistics in Focus" 2004 nr 37.
 18. „Eurostat Yearbook 2004", Wspólnoty Europejskie, Luksemburg 2004.
 19. Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward into the 21st century. White Paper, Wspólnoty Europejskie, Luksemburg 1994.
 20. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Wrocław 2004.
 21. Regions: statistical yearbook 2003. Komisja Europejska, Luksemburg 2003.
 22. Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the Establishment of the Common Classification of Territorial Units for Statistics (NUTS) „Official Journal" L154 21/06/2003.
 23. Rocznik statystyczny województw 2003, GUS, Warszawa 2003.
 24. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, Komisja Europejska, Bruksela 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu