BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubów Adam
Tytuł
Infrastruktura społeczna w krajach Unii Europejskiej
Social Infrastructure in the Countries of the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1052, s. 83-95, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Infrastruktura społeczna, Usługi społeczne niematerialne, Wskaźniki społeczne, Poziom życia, Konsumpcja usług
Social infrastructure, Non-material social services, Social indicators, Living standard, Services consumption
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono zróżnicowania infrastruktury społecznej w krajach Unii Europejskiej w 2000 roku. Przedstawiono także kierunki zmian w sferze edukacji, ochrony zdrowia i kultury w powiązaniu z kilkoma różnymi modelami, a mianowicie: rynkowym, partycypacyjnym i deregulacji sektora publicznego.

One of the most important and objective criteria which determine the position of a country on the international arena is the condition of the social infrastructure, defined as installations and institutions providing services in the following spheres: education, culture dissemination, health protection, social welfare, physical education, tourism and recreation. The international comparisons concerning the social infrastructure are impeded by the lack of comparable data, the diversity of the structural conditions and the different productivity of each individual sector. This article compares the social infrastructure in the European countries on the basis of the accessibility of the social services. For reasons of the availability of the statistic information the analysis presents data of the year 2000 and embraces only the members of the European Union at the time compared with Poland. In the field of the social infrastructure the nineties have resulted in all countries of the EU as well as in Poland in many important transformations increasing the differences between individual countries. Notable are: 1) the increase of the number of secondary schools students per every 1000 inhabitant, 2) the increase of the number of college students per every 10 thousand inhabitants, 3) the remarkable increase of the doctor number indicator per every 10 thousand inhabitants, 4) the remarkable decrease of new born children mortality in all considered countries, 5) the decrease of the number of hospital beds per every 10 thousand inhabitants in the majority of the considered countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec Cz., Wydymus S., Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, „Ekonomista" 1992 nr 5-6.
 2. Carnoy M., Utrwalanie nowej gospodarki, TNOiK, Toruń 2002.
 3. Grewiński M., Malinowski K., Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa, 1999.
 4. Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy, red. K. Podoski, PWE, Warszawa 1978.
 5. Kroszel J., Infrastruktura społeczna w polityce społecznej, Instytut Śląski, Opole 1990.
 6. Kubów A., Infrastruktura społeczna w okresie transformacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 745, AE, Wrocław 1996.
 7. Kubów A., Usługi społeczne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, t. 2, z. 2, Terra, Poznań-Wrocław 1999.
 8. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1994.
 9. Paszkowska R., Rola komunikacji międzykulturowej w kształceniu studentów w grupach międzykulturowych, [w:] Edukacja wobec integracji europejskiej, red. J. Kojkoł i P.J. Przybysz, Gdynia 2004.
 10. Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 11. Polityka społeczna dziś i jutro. Opinie ekspertów, red. J. Supińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 12. Rabczuk W., Europejska wieża Babel, „Społeczeństwo Otwarte" 1994 nr 6.
 13. „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej", 2003, GUS, Warszawa 2003.
 14. „Rocznik Statystyczny" GUS 1998.
 15. Słaby T., Nowa kategoria wskaźników w systemie wskaźników społecznych, „Wiadomości Statystyczne" 1994 nr 4.
 16. Tymowska K., Włodarczyk C., Opieka zdrowotna w krajach Wspólnoty Europejskiej - cechy wspólne i kierunki zmian, „Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej" 1992 nr 10/11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu