BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusnak Zofia
Tytuł
Porównanie przestrzenno-czasowe wybranych aspektów warunków życia ludności
Spatial-Temporal Comparison of Selected Aspects of Living Conditions of the Population
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1052, s. 167-183, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Warunki życia ludności, Dochody ludności, Wydatki gospodarstw domowych, Przestrzenna analiza porównawcza
Households, People's living conditions, People's income, Household expenditures, Comparative spatial analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule zawarto ocenę i porównanie sytuacji dochodowej i wydatkowej, podstawowych determinant określających warunki życia gospodarstw domowych, w zależności od zamieszkiwanego województwa, w latach 1999 i 2002. Podjęto także próbę porównania tych czynników w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

In the living condition analyses the indicators describing the income situation of households and the level and structure of consumption expenditures are of primary importance. It is the financial situation of household that decides not only upon the level of goods and services consumption but also upon the feeling of stability and safety in various fields of life. Both incomes and expenditures of households show significant differences in regard to the place of living. The main aim of this article is to estimate and compare the differences in households' economic situation between those located in various voivodships in years 1999 and 2002. Moreover, on the base of available data an attempt to compare the aforementioned indicators in Poland and in EU-15 countries has been made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurostat New Cronos 1/10/2003.
  2. Kania T., Mierniki dobrobytu w raporcie ONZ, „Wiadomości Statystyczne" nr 3, Warszawa 1995.
  3. Living conditions in Europe, Statistical pocketbook, European Communities, Eurostat, 2004.
  4. „Rocznik Statystyczny Województw", GUS, Warszawa 2003.
  5. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Przygotowanie GUS do prezentowania wskaźników społecznego wykluczenia proponowanych przez Unię Europejską, „Polityka Społeczna" 2002 nr 11/12.
  6. Warunki życia ludności w 1999 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Warunków Życia, Warszawa 2000.
  7. Warunki życia ludności w 2001 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2002.
  8. Warunki życia ludności w 2002 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu