BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekarski Maciej
Tytuł
Porównanie poziomu życia mieszkańców największych miast Polski
Preparing of Level of Life in Main Polish Cities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1052, s. 184-193, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Poziom życia, Ludność miejska, Przestrzenna analiza porównawcza, Syntetyczny wskaźnik poziomu życia
Living standard, Urban population, Comparative spatial analysis, Synthetic indicator of living standards
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicje oraz metody wyznaczania mierników opisujących poziom życia. Następnie zaprezentowano wyniki analizy poziomu życia mieszkańców największych miast Polski. Podjęto także próbę oceny jakości wskaźnika PKB per capita jako wskaźnika poziomu życia.

The paper shows definitions of level of life and proposes ways how it can be measured. Further, there's made the analysis of level of life in main Polish cities and it is discussed how good the GNP per capita fits to the computed measures of level of life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji. AE, Kraków 1992.
  2. Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2002.
  3. Ocena i analiza jakości życia, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2004.
  4. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004.
  5. Słaby T., Poziom i jakość życia, [w:] Analiza zjawisk społecznych metodami ilościowymi (skrypt SGH dostępny w Internecie).
  6. Słaby T., Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne" 1990 nr 6.
  7. Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. T. Panek, A. Szulc, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
  8. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, AE, Kraków 2000.
  9. Tkocz M., Zuzańska-Żyśko E., Charakterystyka wielkich miast Polski, „Wiadomości Statystyczne" 1996 nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu