BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majowska Magdalena
Tytuł
Problematyka wynagradzania w powiązaniu z innowacyjnością organizacji
The Issue of Executive Pay in Connection with Innovation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 234-242, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Kształtowanie wynagrodzeń, Systemy motywacyjne, Menedżer, Przegląd literatury
Enterprise innovation, Shaping remuneration, Motivating systems, Manager, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia rolę jaką odgrywa płacowe motywowanie menedżerów w procesie podnoszenia innowacyjności organizacji, które działają obecnie w niezwykle burzliwym i turbulentnym otoczeniu oraz na konkurencyjnym rynku. Dlatego też menedżer jako osoba zarządzająca organizacją powinien być motywowany za pomocą odpowiedniego bodźca (w tym przypadku finansowego) w celu zapewnienia właściwej realizacji działań związanych z innowacyjnością.

The aim of this article is to present the selected methodological issues related to the examined co-relation "compensation - innovation of the organization". The basic thematic lines include as follows: requirements to develop innovation capabilities; the reward policies as a factor which reinforce employee behaviours to effect risk taking and innovation. The article underlines the deficiency in the definitions of compensation with relation to organizational innovation. Considering the above, the author strived to formulate guidelines for further discussion in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez S., Barney J. (2000), Entrepreneurial Capabilities. A Resource-Based View, [w:] G.D. Meyer, K.A. Heppard, Entrepreneurship as Strategy: Competing on the Entrepreneurial Edge, Sage Publications, Inc. Thousand Oaks-London-New Delhi.
 2. Balkin D.B. (1990), Compensation Strategy for Firms in Emerging and Rapidly Growing Industries, "Human Resource Planning", nr 11.
 3. BalkinD.B., Gomez-Mejia L.R. (1987), Toward a Contingency Theory of Compensation Strategy, "Strategic Management Journal", nr 8.
 4. Balkin D.B., Markman G.D., Gomez-Mejia L.R. (2000), Is CEO Pay in High-technology Firms Related to Innovation?, "Academy of Management Journal", nr 43.
 5. Barney J. (1991), Firm Resources and Sustained Advantage, "Journal of Management", nr 17.
 6. Baysinger B.D., Kosnik R.D., Turk T.A. (1991), Effects of Board and Ownership Structure on Corporate R&D Strategy, "Academy of Management Journal", nr 34.
 7. Beatty R.P., Zajac E.J. (1994), Managerial Incentives, Monitoring, and Risk Bearing: A Study of Executive Compensation, Ownership, and Board Structure in Initial Public Offerings, "Administrative Science Quarterly", nr 39.
 8. Bratnicki M. (2001), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice.
 9. Bratnicki M., Strużyna J. (red), (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice.
 10. Chandler G.N., Keller Ch., Lyon D.W. (2000), Unraveling the Determinants and Consequences of an Innovation-Supportive Organization Culture, "Entrepreneurship Theory & Practice", nr 1.
 11. Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly", nr 35.
 12. Combs J.G., Skill M.S. (2003), Managerialist and Human Capital Explanations for Key Executive Pay Premiums: A Contingency Perspective, "Academy of Management Journal", nr 46.
 13. Eisenhardt K.M., (1989), Agency Theory: An Assessment and Review, "Academy of Management Review", nrl4.
 14. Finkelstein S., Boyd B.K. (1998), How Much Does the CEO Matter? The Role of Managerial Discretion in the Setting of CEO Compensation, "Academy of Management Journal", nr 41.
 15. Garen J.E., (1994), Executive Compensation and Principal-agent Theory, "Journal of Political Economy", nr 102.
 16. Graham M.E., Murray B., Amuso L. (2002), Stock-Related Rewards, Social Identity, and the Attraction and Retention of Employees in Entrepreneurial Sines, [w:] Managing People in Entrepreneurial Organizations, Elsevier Science Ltd.
 17. Hamel G., Prahalad C.K. (1994), Competing for the future, "Harvard Business Review", nr 72.
 18. Jensen M., Murphy K.J. (1990), Performance and Top Management Icentives, "Journal of Political Economy", nr 98.
 19. Kanter RM. (2000), When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective, and Social Conditions for Innovation in Organization, [w:] Swedberg. Entrepreneurship. Oxford University Press, Oxford-New York
 20. Moszkowicz K. (2000), Innowacyjność i przedsiębiorczość polskich przedsiębiorstw, [w:] Źródła sukcesów i porażek polskich przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, AE, Wrocław.
 21. Schilling M.A., Hill C.W.L. (1998), Managing the New Product Development Process, "Academy of Mangement Executive", nr 12.
 22. Tosi H.L. Jr., Gomez-Mejia L.R. (1994), CEO Compensation Monitoring and Firm Performance, "Academy of Management Journal", nr 37.
 23. Tosi H.L., Werner S., Katz J., Gomez-Mejia L.R., (2000), How Much Does _Performance Matter: A Metaanalysis of CEO Compensation Studies, "Journal of Management", nr 26.
 24. Van de Ven A.H. (1986), Central Problems in the Management of Innovation, "Magement Science", nr 32.
 25. Werner S., Tosi H.L. (1995), Other People's Money: The Effects of Ownership on Compensation Strategy and Managerial Pay, "Academy of Management Journal", nr 38.
 26. Wernerfelt B. (1984), A Resource-based View of the Firm, "Strategic Management Journal", nr 5.
 27. Westphal J. D., Zając E.J. (1994), Substance and Symbolism in CEOs' Long-Term Incentive Plans, "Administrative Science Quarterly", nr 39.
 28. Wiseman R., Gomez-Mejia L.R. (1998), A Behavioral Agency Model of Managerial Risk Taking, "Academy of Management Review", nr 23.
 29. Zahra S.A., Neubaum D.O., Huse M. (2000), Entrepreneurship in Medium-Size Companies: Exploring the Effects of Ownership and Governance Systems, "Journal of Management", nr 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu