BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiołek Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przedsiębiorczość korporacyjna a kreowanie innowacji
Corporate Entrepreneurship and Innovations Creation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 250-258, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorczość, Korporacje, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kultura organizacji
Innovations, Entrepreneurship, Corporation, Enterprise management, Corporate culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor podkreśla rolę naczelnego kierownictwa w procesie kształtowania takiego ustroju organizacji, który stworzy właściwy klimat dla rozwoju innowacyjności. Konkretnym wyrazem takiego podejścia jest stworzenie misji i wizji przedsiębiorstwa, które znajdą odzwierciedlenie w realizowanych strategiach, uczestniczących stylach kierowania i właściwym doborze kultury organizacyjnej.

Entrepreneurship has been perceived as a characteristic feature of small firms or individuals. Since the environment of the nowadays organisations changes fast the necessary condition for survival is the adaptation to them and the condition for development is the creation of innovative changes. Innovations are very complex and dynamic, and they should occur in all areas of firm's activities (strategies, management styles, systems, organisational structures).The organisation can be innovative-no matter what is the size of it - when it is ready to change itself and to exploit the opportunities. The main aim of the paper is to show the superior role of the top management in the process of innovations creation. The important role of organisational culture and shared values is also mentioned.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L. (1993), Zarządzanie w małych dawkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Adizes I. (1998), Corporate Lifecycles. How and Why Corporations Grow and What to Do About It, Prentice--Hall, Englewood Cliffs.
 3. Ansoff H.I. (1984), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 4. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw: studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Ossolineum, Wrocław.
 5. Dess G.G., Miller A. (1993), Strategic Management, McGraw-Hill, New York.
 6. Dobrzyński M. (1978), Kierowanie kadrami, PWE, Warszawa.
 7. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 8. Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Warszawa.
 9. Katz D., Kahn R.L. (1985), Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
 10. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa-Kraków.
 11. Osmond N. (1973), Top Management: its Tasks, Roles and Skills, [w:] B. Taylor, K. Macmülan, Top Management, Longman, London.
 12. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 13. Strategor (1995), Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu