BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piech Krzysztof
Tytuł
Integracja regionalna świata i Polski w aspekcie synchronizacji cykli koniunkturalnych
Regional Integration of the World and Poland in the Business Cycles Synchronization Aspect.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 521, s. 7-18, rys., tab., Załącznik
Słowa kluczowe
Integracja regionalna, Integracja gospodarcza, Unie gospodarcze, Produkt krajowy brutto (PKB), Cykl koniunkturalny
Regional integration, Economic integration, Economic unions, Gross domestic product (GDP), Business cycles
Abstrakt
Przedstawiono wyniki obliczeń pokazujących skalę integracji gospodarki światowej pod względem tempa rozwoju gospodarczego poszczególnych grup krajów. Wyniki oparto na metodach ilościowych, m.in. zastosowano test istotności współczynnika dla szeregów czasowych oraz filtr Hodricka-Prescotta. Ponadto zaprezentowano synchronizację cyklu koniunkturalnego Polski z cyklami krajów zrzeszonych w różnych ugrupowaniach gospodarczych.

There are results showing a scale of world's economy integration in respect of economic development rate in selected groups of countries. Results are based on quantity methods such as the test of factor significance for time series or the Hodrick-Prescott filter. The article also presents Poland's business cycle correspondence with cycles of other countries united in different economic groups. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dickerson A.P., Gibson H.D., Tsakalotos E., Business Cycle Correspondence in the European Union, "Empirica" 1998, no. 25.
  2. Glick R., Rose A., Contagion and trade. Why are currency crises regional? "Journal of International Money and Finance" Vol. 18/1999.
  3. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
  4. Hodrick R., Prescott E., Post-War U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, University of Warwick, "Discussion Paper" no. 451/1980.
  5. Piech K., Światowe recesje gospodarcze i polityka antykryzysowa a gospodarka Polski, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2001 (praca doktorska).
  6. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz. PWN, Warszawa 2001.
  7. Rószkiewicz M., Statystyka, Oficyna Wydawnicza SGH.
  8. Winiecki J., Globalizacja: ile zmian, ile kontynuacji?, "Zeszyty TEP", z. 2, marzec 1999.
  9. World Economic Outlook, IMF, Washington, October 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu