BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagiełło Dariusz, Mietiułka Tomasz, Przybylska Agnieszka, Wódkowski Łukasz
Tytuł
Transformacja systemowa a integracja gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej
System Transformation and Integration of the Central and Eastern European Economies.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 521, s. 91-124, rys., tab.
Słowa kluczowe
Ocena procesu transformacji, Rozwój gospodarczy, Kraje postkomunistyczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Evaluation of the transformation process, Economic development, Post-communist countries, Systemic transformation
Kraj/Region
Czechy, Słowacja, Polska, Węgry
Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Hungary
Abstrakt
Przebadano związki pomiędzy dynamiką rozwoju gospodarczego wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski, Węgier) oraz zmierzono siłę tychże związków. Skoncentrowano się na przebiegu transformacji systemowej w poszczególnych państwach, zanalizowano ich współczynniki korelacji, a następnie przedstawiono współzależności rozwoju gospodarczego pomiędzy wybranymi krajami.

Authors searched for connections between dynamism of economic development in selected countries of Central and Eastern Europe (Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary) and measured these connections. Authors concentrate on system transformation in selected countries, analyses their coefficients of correlation and present correlations between economic development of selected countries. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Prague Economic Papers" nr 2/1999, University of Economics, Praha.
 2. Bank Światowy, 2 kwietnia 2001, www.worldbank.org.
 3. Barro R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 4. Buliř A., The Czech and Slovak Republic in 1992: the process of divergence, Praga 1992.
 5. Česká Národni Banka, 2 kwietnia 2001, www.cnb.cz.
 6. Český Statistický Úřad, 2 kwietnia 2001, www.czso.cz.
 7. Europę World Year Book 2000, Europa Publications, Londyn 2000.
 8. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1998.
 9. Rosati D., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 10. Slowacja w piąć lat po rozpadzie Czecho-Słowacji, red. P. Bajda, Warszawa 1999.
 11. Statistical Yearbook on Central European Countries, Komisja Europejska, Luksemburg 1998.
 12. The Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States 1997, Europa Publ., Londyn 1996.
 13. Úrad vlády Slovenskej republiky, 5 września 2000, www.government.gov.sk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu