BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Agnieszka
Tytuł
Kryzys gospodarczy na Filipinach w latach 1983-1985
The Economic Crisis in the Philippines in 1983-1985.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 521, s. 277-294, rys., tab.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Sytuacja gospodarcza, Przyczyny kryzysu, Wzrost gospodarczy
Economic crisis, Economic situation, Causes of crisis, Economic growth
Kraj/Region
Filipiny
Philippines
Abstrakt
Przedstawiono sytuację gospodarczą przed kryzysem, a następnie bezpośrednie przyczyny i przebieg kryzysu gospodarczego, jaki dotknął Filipiny. Omówiono politykę antykryzysową państwa oraz perspektywy wzrostu gospodarczego.

The author presents a situation before crisis and then direct reasons and course of the economic crisis in the Philippines in 1983-1985. There paper discusses anti-crisis policy of the state and perspectives of the economic growth. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Battle stations, "The Economist" No 7381/1985.
 2. Bossed about, "The Economist" No 7919/ 1983.
 3. Collas-Monsod S., Philippine imperatives and conventional strategy for debt management, University of the Philippines, Quezon 1989.
 4. Cowitt P. (red.), World Currency Yearbook, Brooklyn, New York 1996.
 5. Davis L, The Philippines: People, Poverty and Politics, St. Martin's Press, New York 1987.
 6. Death before discharge!, "The Economist" No 7316/1983.
 7. Erbe R., Foreign Indebteness and Economic Growth: The Philippines, "Intereconomics" No 17(3)71982.
 8. Krugman P.R., Obstfeld B., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 9. Marcos is short of cash to bail out his chums, "The Economist" No 7286/1983.
 10. On the back of the Manila's envelope, "The Economist" No 7336/1984.
 11. Recent performance, problems and prospects of the Philippine economy, "Economic Bulletin for Asia and the Far East" No 35(10)71984.
 12. Ripe for democracy, "The Economist" No 7308/1983.
 13. South-east Asia on the make, "The Economist" No 7299/1983.
 14. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 15. Tan E., Bank concentration and the structure of interests, University of the Philippines, Quezon 1989.
 16. The Far East and Australasia 1989, Europa Publications, London 1988.
 17. The Far East and Australasia 1999, Europa Publications, London 1998.
 18. Worse than they were letting on, "The Economist" No 7312/1983.
 19. Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu