BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czupryk Władysław
Tytuł
Wpływ zjawisk wtórnych na zużywanie utleniające metali w procesie tarcia poślizgowego
The Secondary Effects on Oxidative Wear of Metals in Sliding Friction.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 135), 2000, nr 848, 156 s., rys., tab., bibliogr. s.135-143, Aneks
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo przemysłowe, Technologia, Chemia, Badania naukowe, Przegląd literatury
Industrial commodities, Technology, Chemistry, Scientific research, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę wyjaśnienia sposobu przenoszenia żelaza do warstwy wierzchniej przeciwciała miększego, określenia roli pierwiastków stopowych w stopach z miedzią w tarciu z udziałem smaru w warunkach zużywania utleniającego, a także wpływu węgla - głównego składnika oleju mineralnego - na proces tworzenia i zakres występowania warstw reakcyjnych trących się metali. Przeprowadzone badania mają na celu opracowanie materiałów ślizgowych alternatywnych dla drogich i deficytowych brązów cynowych, z przeznaczeniem do pracy w warunkach zużywania utleniającego.

A hypothesis that the frictional transfer of iron in a copper/steel sliding pair consists in the transfer of the oxide particle products, and not of pure iron as thought before, of the wear of the steel member is put forward. Oxide steel-wear products below 35 nm in size adhere mechanically to the superficial layer of the soft counter-body - bronze and the composite structure thus formed may, in certain sliding conditions, act frictionally on the steel. This represents the secondary effect of the oxide steel-wear products. A different, than the one known so far, mechanism of oxidative wear is proposed. The differences are in: the mode of wear of the reactive film which coats steel and the role of alloying elements in copper alloys in this kind of wear. A new view of the role of a lubricant in the friction zone is presented. To prove an oxidative-wear-mechanism assumption about the role of alloying elements in copper alloys, saying that the resistance of the alloy's superficial layer to the absorption of oxide steel-wear products increases, a second thesis is advanced. According to it, as a result of the formation of a homogenous, metastable solid-solution structure the number of alloying-element atoms in this phase will increase at the expense of the hard structural constituent and the hardness of the solid solution will grow whereas its plasticity will decrease whereby the capacity to absorb oxide steel-wear products will increase which should reduce wear. The hypotheses and the assumptions in the proposed oxidative wear mechanism have been validated by the tribological testing of copper/steel and bronze-steel sliding pairs at a distributed contact (a bushing sector-roller system) in oxidative wear conditions in lubricated friction and by examining the friction surface and the deeper layers by Auger electron spectroscopy (AES) and by X-ray microanalysis. Also the effect of the modification of antimony bronzes with bismuth and nickel on the size of wear loss in sliding-pair members was investigated. The bismuth or bismuth and nickel in antimony bronzes reduces wear. The mechanism of the frictional transfer of iron in copper alloys-steel sliding pairs has been explained and the proposed oxidative wear model's assumptions have been proven. (original sbatract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aksenov A.F., Šepel A.J., Kadomski S.V.: Vlijanije vniesnich faktorov na ekonomernosti iznosa materialov na osnovie medi rabotajusćich v uglevo-dornych sredach. "Trenie i iznos" 1984, t. 5, nr 1.
 2. Alliages de cuivre contenant du nickel et de l'antimoine et procède d'labo-ratoion. Forges et Ateliers de la Foulerie S.A., patent francuski Kl. 22C, nr 1441699 z 24.04.1965, opublikowany 2.05.1966.
 3. Archbutt S.L., Prytcherch W.E.: Investigation of the effects of impurities on copper. Part VII - The effect of antimony on copper. Part VIII - The combined effect of antimony and arsenic on copper. "Journal Institut Metals" 1931 nr 45.
 4. Batchelor A.W., Stachowiak G.W., Cameron A.: The relationship between oxide films and the wear of steels. "Wear" 1986 nr 113.
 5. BerendtH., JungmanS.: Oberflächenanalitische Untersuchungen zur Schichtbildung von Metalldialkyldithiophosphaten an Reibflächen. "Schmierungstechnik" 1983 nr 14.
 6. Berent V.J., Gerśman I.S.: Vtoricnyje struktury na poverchnostiach silnoto-ćnych skolzascich kontaktov. Mechanizmy pojavlenia, rosta i razrusenija vtoricnych struktur. "Trenie i iznos" 1990, t. 11, nr 1.
 7. Bill R.C., Wisander D.. Recrystallization as a controlling process in the wear of some F.C.C. metals. "Wear" 1977 nr 41.
 8. Buch A.: Własności mechaniczne czystych metali. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1968.
 9. Burakowski T., MarczakR.: Eksploatacyjna warstwa wierzchnia i jej badanie. "Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Tribologia" 1995 z.103.
 10. BurakowskiT., MarczakR., Senatorski J., Marczak M.: Znaczenie transformacji warstwy wierzchniej technologicznej w eksploatacyjną. "Tribologia" 1997 nr 5-6.
 11. Celichowski G., PiwońskiL: Porównanie własności przeciwzużyciowych dialkiloditiokarbaminianów cynku, ołowiu, antymonu i bizmutu. XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna: Smarowanie węzłów tarcia maszyn i urządzeń. Współczesne tendencje rozwoju teorii i badań. Łódź-Arturówek 1996.
 12. Centers P.W.: Tribological performance of MoS2 compacts containing MoO3, Sb2O3 orMoO3 and Sb2O3. "Wear" 1988 nr 122.
 13. Centers P.W., Price F.D.: Tribological performance of MoS2 compacts containing sulfur Sb2S2 or Sb2S4. "Wear" 1989 nr 129.
 14. Chen L.H., Rigney D. A.: Transfer during unlubricated sliding wear of selected metal systems. "Wear" 1985 nr 105.
 15. Curl R.F., Smalley R.E.: Fullereny. "Świat Nauki", grudzień 1991.
 16. Czupryk W.: Możliwości zmian struktury warstw wierzchnich stopów w procesie tarcia. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 435. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998.
 17. Czupryk W.: Nowy stop miedziowy. Zgłoszenie patentowe nr P 333444 z 26.05.1999 r. Urząd Patentowy RP, Warszawa.
 18. Czupryk W.: Nowy stop miedziowo-antymonowy. Zgłoszenie patentowe nr P 333446 z 26.05.1999 r. Urząd Patentowy RP, Warszawa.
 19. Czupryk W.: Nowy stop ślizgowy miedzi z antymonem. Zgłoszenie patentowe nr P 333445 z 26.05.1999 r. Urząd Patentowy RP, Warszawa.
 20. Czupryk W.: Ocena przydatności stopu CuBi jako materiału ślizgowego. "Tribologia" 1996 nr 6.
 21. Czupryk W. : Ocena wpływu zmiennego stężenia antymonu w fazie a stopu CuSbS na jego odporność na zatarcie w warunkach braku smarowania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 528. Wrocław: Wydawnictwo AE 1990.
 22. Czupryk W.: Odporność na zatarcie brązów antymonowych. "Tribologia" 1983 nr 3.
 23. Czupryk W.: Sposób otrzymywania stopów odlewniczych o podwyższonych własnościach tribologicznych. Zgłoszenie patentowe nr P 333443 z 26.05.1999 r. Urząd Patentowy RP, Warszawa.
 24. Czupryk W.: Wpływ obróbki cieplnej na wielkość zużycia brązu CuSbS. "Przegląd Mechaniczny" 1988 nr 2.
 25. Czupryk W.: Wstępna ocena wpływu wtórnego oddziaływania tlenków metali na wielkość zużycia tribologicznego. "Tribologia" 1996 nr 3.
 26. Czupryk W. : Własności ślizgowe i zużycie wieloskładnikowych brązów antymonowych. "Tribologia" 1988 nr 2.
 27. Czupryk W. : Własności tarciowo-zużyciowe odlewniczych brązów antymonowych. "Przegląd Mechaniczny" 1983 nr 11.
 28. Czupryk W. : Wpływ wybranych pierwiastków w stopach z miedzią na odporność na zatarcie tych stopów w warunkach braku smarowania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 490. Wrocław: Wydawnictwo AE 1989.
 29. Czupryk W.: Wpływ zawartości antymonu na własności mechaniczne i tribologiczne brązów antymonowych. Wrocław: Politechnika Wrocławska 1980. Praca doktorska.
 30. Czupryk W.: Zużycie tribologiczne brązów antymonowych w warunkach zmiennych parametrów ruchu. "Tribologia" 1996 nr 1.
 31. Czupryk W., Glaser R., Gawrzyński Z., Zambrzycki L: Sposób otrzymywania brązu antymonowo-niklowego o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych. Patent nr 140130. Urząd Patentowy PRL, Warszawa 1980.
 32. Czupryk W., Kaszczyszyn S., Grzeszczak A.: Badania warstw wierzchnich powierzchni tarcia stali, miedzi i jej stopów metodą AES. Raport nr 1. Wrocław: Akademia Ekonomiczna-Uniwersytet Wrocławski 1996 (praca nie-opublikowana).
 33. Czupryk W., Kaszczyszyn S., Grzeszczak A., Lechociński M.: Badania warstw wierzchnich powierzchni tarcia stali, miedzi i jej stopów metodą spektroskopii elektronów Augera - wyniki ilościowe. Raport nr 2. Wrocław: Akademia Ekonomiczna-Uniwersytet Wrocławski 1996/1997 (praca nie-opublikowana).
 34. Darken L.S.: 1961 Campbell Lecture: some observations on atoms and imperfections. "Trans. Am. Soc. Met." 1961 nr 54.
 35. Don J., Sun T.C., Rigney D.A.: Friction and wear of Cu-Be and dispersion-hardened copper systems. "Wear" 1983 nr 91.
 36. Doyle E.D., Aghan R.L.: Mechanism of metal removal in the polishing and fine grinding of hard metalls. Metall. Trans., B. 6, 1975.
 37. Dubniakov V.N.: Vlijanije poverchnostnoj segregacji na kontaktnoje vzaimodejstvie tverdych tel. "Trenie i iznos" 1985, t. 6, nr 3.
 38. Dvoruk V.l.: Kvaprosu o mechanizmie abrazivnogo iznasivanija par trenia skolźenija. "Trenie i iznos" 1994, t. 15, nr 6.
 39. Gao Jintang, Zhao Shouyuan, Liu Xiaoyi: Effects of chemical composition and morphological structure of surface oxides on the antifrictional properties of medium carbon steel. "Wear" 1991 nr 147.
 40. Garbar I.I.: O strukturę i stroeni poverchnostnych slojev sopriazennych materialov tniśćichpar. "Trenie i iznos" 1990, t. 11, nr 4.
 41. Garbar I.I.: Osobennosti iznasivanija i granicy primienienija sopriazennych materialov truśćichpar, I. "Trenie i iznos" 1984, t. 5, nr 3.
 42. Garbar I.I.: Osobennosti iznasivanija i granicy primienienija sopriazennych materialov tniščichpar, II. "Trenie i iznos" 1984, t. 5, nr 4.
 43. Garkunov D.N.: Tribotechnika. Izdatelstvo "Mašinostroenie". Moskva 1985.
 44. Garkunov D.N., Kragielskij I.V., Polakov A.A.: Izbiratelnyj perenos v uzlach trenia. Izdatelstvo "Transport". Moskva 1969.
 45. Georges J.M., Martin J.M., Mathia T., Kapsa P.H. (i in.): Mechanism of boundary lubrication with zinc dithiophosphate. "Wear" 1979 nr 53.
 46. Godet M.: Extrapolation in tribology. "Wear" 1982 nr 77.
 47. Godet M.: Third-bodies in tribology. "Wear" 1990 nr 136.
 48. Gołego N.L.: Schvatyvanije v maśinach i metody ego ustraniemja. Kiev: Izdatelstvo "Technika" 1965.
 49. Gorskij V.V.: Formirowanije legirovanych kislorodom splavov Me-Me '-O v żonie kontakta metallovpri trenu. "Trenie i iznos" 1989, t. 10, nr 3.
 50. Gorskij V.V., Gripacevskij A.N., Nemośkalenko V.V., RazumovO.N. (i in.): Atomnoje i elektronnoje stroenie vysokozakalenych struktur v siste-mie Cu-O-Fe. "Metallofizyka" 1987, t. 9, nr 5.
 51. Gorskij V.V., Ivanova E.K., Ivasëenko J.N.: Friction surface layers of alloy steel. "Wear" 1982 nr 81.
 52. Górny Z., Lech Z., Rutkowski K., Strojny Z. (i in.): Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Technologia topienia i odlewania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1963.
 53. Gribajlo A.P., Atrośćenko P.V.: Vlijanije medsoderźaśćich napolnitelej na niekotoryje tribologičeskije charakteristiki plastičnych smazok. "Trenie i iznos" 1987,1 8, nr 6.
 54. Gripacevskij A.N., Gorskij V.V., Litvinov V.N., SuvalovaE.A.: Lokalnoje rentgenospektralnoje issledovanije poverchnosti trenia bronzy BrOFlO-1. "Trenie i iznos" 1985, t. 6, nr 4.
 55. Gripacevskij A.N., Verescak A.V., Gorskij V.V.: Samoorganizacja vtoricnych struktur pri trenu medi i bronzy po stali. "Trenie i iznos" 1992, t. 13, nr 4.
 56. Hatherly M., Malin A.S.: Shear bands in deformed metals. "Scripta Metal-lurgica" 1984 nr 18.
 57. Hebda M., Janecki J.: Tarcie, smarowanie i zużycie części maszyn. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1969.
 58. Hebda M., Wąchał A.: Trybologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1980.
 59. Heilmann P., Don J., SunT.C., RigneyD.A.: Sliding wear and transfer. "Wear" 1983 nr 91.
 60. Henych R., Pirner M.: Vyzkumnà zpràva. VŬK 1953.
 61. Henych R., Pirner M.: Vyzkumnà zpràva. VŬK 1955.
 62. Hume-Rothery G., Mabbott G.W., Channel-Evans K.M.: Phil. Trans. Roy. Soc., 1934 A 233, 1.
 63. Janecki H.P., Janecka M.: Zastosowanie instrumentalnych metod analitycznych w badaniach tribologicznych. "Tribologia" 1993 nr 4/5. VII Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych Radom-Kozubnik 1993.
 64. Janecki J.: Tarcie i zużycie - wrogowie maszyn. Warszawa: Wydawnictwo MON 1971.
 65. Jemielewski J.: Odlewnictwo metali nieżelaznych. Katowice: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1967.
 66. Jezikova-Babachanova T.G., Ustrechova O.A., Sośko A. I.: Issledovanije niekotorych aspektov smazoćnogo dejstvia sred na osnovie niskomoleku-larnogo polietylenu. "Trenie i iznos" 1986, t. 7, nr 2.
 67. Kaczyński J., Prowans S.: Podstawy teoretyczne metaloznawstwa. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk" 1972.
 68. Kajdas C.: Chemia i fizykochemia ropy naftowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1979.
 69. Kajdas C.: Własności trybologiczne i mechanizm działania węglowodorów w węźle tarcia. "Tribologia" 1984 nr 1.
 70. Kerridge M.: Metal transfer and wear process. Proc. Phys. Soc. London 1955, Sect. B, nr 68.
 71. Kerridge M., Lancaster J.K.: The stages in a process of severe metallic wear. Proc. R. Soc. London 1956, ser. A, nr 236.
 72. Kireenko O.P., Berdenikov A.I., CvetovaN.B., VasiljevaL.A.: Obrazovanije poverchnostnych slojev sloźnogo sostava v pare trenia stal-bronza kak prićina anomalnogo iznosa torcevogo uplotnienija vintovogo nasosa. "Treme i iznos" 1992,t. 13, nr 5.
 73. Kireenko O.P., Cvetkova N.B., Berdenikov A.I., Sacova S.A.: Issledovanije prićin anomalnogo iznosa torcevogo uplotnienija vintovogo nasosa, pere-raspredelenije chimićeskich elementov u poverchnosti trenia. "Trenie i iznos" 1985, t. 6, nr 4.
 74. Kostecka N.B.: Mechanizmy deformirovanija, razruśenija i obrazovania častic iznosa pri mechano-chimićeskom trenu. "Trenie i iznos" 1990, t. 11, nr 1.
 75. Kostecki B.L: Iznosostojkost detale]maśin. Maśgiz. Moskva-Kiev 1950.
 76. Kostecki B.L: Trenie, smazka i iznos v maśinach. Kiev: Izdatelstvo "Technika" 1970.
 77. Kostecki B. L: The structural-energetic concept in the theory of friction and wear (synergism and self-organization). "Wear" 1992 nr 159.
 78. Kostecki B.I. (i in.): Poverchnostnaja proćnost materialov pri trenu. Kiev: Izdatelstvo "Technika" 1976.
 79. Kostecki B.I., Nosovskij I.G., Beršadskij L.I., Karaulov A.K.: Nadežnost i dolgovecnost mašin. Kiev: Izdatelstwo "Technika" 1975.
 80. Kragielskij I.V., Alisin V.V.: Trenie, iznasivanie i smazka. Spravocnik, kniga 1, Mašinostroenie, Moskva 1978. Kragielskij I.V., Dobyčin M.N., Kombolov V.S.: Osnovy rascetov na trenie i iznos. Mašinostroenie, Moskva 1977. Kragielskij I.V., Rybakova L.M., Kuksenova L.I., Tolokonnikov V.I. (i in.): Issledovanije chimičeskogo sostava i struktury zony deformacji splava CuAlMn pri trenu. "Trenie i iznos" 1982, t. 3, nr 2.
 81. Krause H., Schroelkamp Ch.: Investigations into the reaction of metallic bodies in tribological systems. "Wear" 1982 nr 81.
 82. Kuksenova L.I., Samylkin V.M., Tolokonnikov V.l., Rybakova L.M.: Issledovanije strukturnych izmienienij v poverchnostnych slojach alumi-nievych bronzpri trenu. "Trenie i iznos" 1984, t. 5, nr 2.
 83. Kurski K.: Miedz i jej stopy techniczne. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk" 1967.
 84. Ławrowski Z.: Odporność materiałów ślizgowych na zatarcie jako czynnik niezawodności maszyn. "Preprint" Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska 1979 nr 55.
 85. LawrowskiZ.: Tribologia. Tarcie, zużywanie i smarowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
 86. Lee J.D.: Zwięzła chemia nieorganiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
 87. Lipson Ch.: Wear consideration in design. New York: Prentice-Hall 1967.
 88. Liu T., Rhee S.K., Lawson K.L.: A study of wear rates and transfer films of friction materials. "Wear" 1980 nr 60.
 89. Liu Jia-Jun, Zhu Bao-Liang, Zhang Xian-Hua: A study of the wear resistance and microstructure of PbSn and Pb5SnNi brush-plating layers. "Wear" 1992 nr 155.
 90. Loiseau R., Lemoine G., Koumani G., Picard P.: Nouveaux cupro-alliages de frottement. Cupro-antimoine. Seance technique no 3 du Syndicat general des Fondeurs de France et membre du Comité de I.A.T.F. Paris 1965.
 91. Mathieu H.J., Landolt D.: The application of Auger Elektron Spectroscopy to the study of wear surfaces. "Wear" 1981 nr 66.
 92. Mishina H. : Chemisorption of diatomic gas molecules and atmospheric characteristics in adhesive wear and friction of metals. "Wear" 1995 nr 180.
 93. Miśćuk O.A., GodunB.A.: Vlijanije ugleroda na izmienienije struktury poverchnostnogo sloja metallovpri trenu. "Trenie i iznos" 1993, t. 14, nr 2.
 94. Mitchel D.C., Pratt G.G.: Proceedings, Lubrication and Wear Conference. London 1958.
 95. Melgaard J.: A discussion of oxidation, oxide thickness and oxide transfer in wear. "Wear" 1976 nr 40.
 96. Mølgaard J.: The dry wear of metals as a process in an open system. "Wear" 1975 nr 32.
 97. Norma brązu WB24, GOST-1900. b. ZSRR.
 98. Oleszek B., Zambrzycki L, Gawrzyński Z., Czupryk W. (i in.): Piec sylitowy. Patent nr 140948 z 26.09.1980. Urząd Patentowy PRL.
 99. Ozimina D.: Szczególne zachowanie przeciw tarciowe kompozytowego filmu smarnego. "Tribologia" 1995 nr 3.
 100. Płaza S.: Fizykochemia procesów tribologicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1997.
 101. Pogosjan A.K., OganesjanK.V.: Javlenie frikcionnogo perenosa i osnovnyje zakonomernosti i metody issledovanija. "Trenie i iznos" 1986, t. 7, nr 6.
 102. Poradnik fizyko-chemiczny. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1974.
 103. Poradnik inżyniera. Mechanika. T. 1. Zagadnienia ogólnotechniczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1968.
 104. Quinn T.F.J.: Oxidational wear modelling. Partii. The general theory of oxidation wear. "Wear" 1994 nr 175.
 105. Quinn T.F.J., Rawson D.M., Sullivan J.L.: Application of the oxidational theory of mild wear to the sliding wear of low alloy steel. "Wear" 1980 nr 65.
 106. Rajbov D.V., Matveevskij R.M., Fuks LG., Bujanowski I.A.: Vlijanije medsoderźaśćich dobavok na antyfrikcionnyje svojstwa plastićnych smazok. "Trenie i iznos" 1989, t. 10, nr 6.
 107. Rajda B.: Studium rovnovaêne soustavy méd-antimon (do 20% Sb). Prace Ceskoslovenskeho Hutnickeho Vyzkumu. Hutnicke listy 1958.
 108. Razumov O.N., Gorskij V.V., Gripacevskij A.N.: Osobennosti stroenia legirovanych kislorodom struktur v slojach trenia medi. "Metallofizyka" 1987, t. 9, nr 2.
 109. Reid J.V., Schey J.A.: Adhesion of copper alloys. "Wear" 1985 nr 104.
 110. Rigney D.A., Chen L.H., Naylor M.G.S.: Wear process in sliding systems. "Wear" 1984 nr 100.
 111. Robert C., Wisander D., Wisander B.: Recrystallization as a controlling process in the wear of some F.C.C. metals. "Wear" 1977 nr 41.
 112. Rohatgi K., Sobczak J., Sobczak N., Kim K.: Odlewane kompozyty o osnowie miedzi zbrojone cząstkami grafitu. Materiały konferencyjne II Konferencji "Stopy miedzi", Szklarska Poręba 1996.
 113. Ruff A.W., Lashmore D.S.: Effect of layer spacing on wear of NiCu multilayer alloys. "Wear" 1991 nr 151.
 114. Rygin D.: Procesy iznasivanija pri trenii skolźenija. "Trenie i iznos" 1987, t. 8, nr 6.
 115. Sadowski J.: Cieplno-mechaniczne podstawy zużywania utleniającego towarzyszącego tarciu zewnętrznemu metali. Radom: Wyższa Szkoła Inżynierska 1984. Praca habilitacyjna.
 116. Sadowski J.: Termodynamiczna interpretacja tarcia i zużywania. Radom: Politechnika Radomska 1999.
 117. Sakamoto T., Tsukizoe T.: Metal transfer in the frictional contact of a rough hard surface. "Wear" 1978 nr 47.
 118. Sasada T., Ban S., Norose S., Nakano T.: Wear of binary alloys - difference in wear mode between solid solutions and intermetallic compounds. "Wear" 1992 nr 159.
 119. Sasada T., Hiratsuka K., Saito H.: Adsorption of surrounding gas molecules on pure metal surfaces during wear process. "Wear" 1990 nr 135.
 120. Sasada T., Kando H.: Formation of wear particles by the mutual transfer and growth process. "Society of Materials Science" Japan, Kyoto 1972.
 121. Sasada T., Norose S., Nagai J.: Wear different metal combinations in vacuum. "Society of Materials Science" Japan, Kyoto 1978.
 122. Schell J., Heilman P., Rigney D.A.: Friction and wear ofCu-Ni alloys. "Wear" 1982 nr 75.
 123. Seo M., Lumsden J.B., Stachle R.W.: An AES analysis of oxide films on iron. "Surface Science" 1975 nr 50.
 124. Sieber I., Mayer K., Kloss H., Schöpke A.: Characterization of boundary layers formed by different metal dithiophosphates in a four-ball machine. "Wear" 1983 nr 85.
 125. So H.: The mechanism ofoxidationalwear. "Wear" 1995 nr 184.
 126. Solski P., Ziemba S.: Zagadnienia zużycia elementów maszyn spowodowanego tarciem. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969.
 127. Szkoda F.: Zużycie miedzi w warunkach tarcia technicznie suchego. "Tribologia" 1991 nr 4.
 128. Szkoda F., Malicka H.: Badania własności tribologicznych brązu ołowiowego CuPbBO w warunkach tarcia technicznie suchego przy niskich parametrach obciążenia i prędkości. "Technika Smarownicza" 1973 nr 3.
 129. Taga Y., Isogai A., Nakajima K.: The role of alloying elements in the friction and wear of copper alloys. "Wear" 1977 nr 44.
 130. Tandon K.N., Tian R.Z.: Effect of Sb on the wear behavior of a Cu-Pb alloy. Scripta Metallurgica at Materiala 1993, t. 29.
 131. Tompkins F.C.: Chemisorpcja gazów na metalach. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985.
 132. Turley D.M., Samuels L. E.: The nature of mechanically polished surfaces of copper. "Metallography" 1981 nr 14.
 133. Van Dijck I.A.B.: The direct observation in the Transmission Elektron Microscope of the heavily deformed surface layer of a copper pin after dry sliding against a steel ring. "Wear" 1977 nr 42.
 134. Vereščak A.V., Gorskij V.V., Gripacevskij A.N.: Razvitie plastičeskoj deformacji i formirovanie amorfnokristalićeskogo splava Cu-Fe-O v zonie kontaktnogo vzaimodejstvia pary trenia Cu-stal 45. "Trenie i iznos" 1991, t. 12, nr 4.
 135. Vereščak A. V., Gripacevskij A.N., Gorskij V.V.: Vlijanije skorosti skoIženija na stroenie i sostav kontaktnoj zony medi v pare trenija med.-stal 45. "Trenie i iznos" 1992, t. 13, nr 2.
 136. Waligóra W., Kolař D.: Zastosowanie spektroskopii elektronów Augera do badań własności sorpcyjnych stali łożyskowych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 1988, z.1, nr 73.
 137. Wyatt O.H., Dew-Hughes D.: Wprowadzenie do inżynierii materiałowej: metale, ceramika i tworzywa sztuczne. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-wo-Techniczne 1978.
 138. Zabinski J.S., Donley M.S., McDevitt N.T.: Mechanistic study of the synergism between Sb2O3 andMoS2 lubricant systems using Raman spectroscopy. "Wear" 1993 nr 165.
 139. Zwierzycki W. (i in.): Wybrane zagadnienia zużywania się materiałów ślizgowych w węzłach maszyn. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990.
 140. Żurowski W. : Energetyczny aspekt wzrostu odporności metali na zużywanie w procesie tarcia technicznie suchego. Kielce: Politechnika Świętokrzyska 1996. Praca doktorska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
0239-8532
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu