BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmura Elżbieta, Nowok Beata
Tytuł
Analiza oferty kredytowej banków samochodowych
A Credit Offer Analysis of Vehicle Banks
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 9-18, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rynek samochodowy, Kredyt bankowy, Polityka kredytowa banków
Car market, Bank credit, Credit policy of banks
Firma/Organizacja
Fiat Bank Polska SA, Ford Bank Polska SA, Opel Bank SA
, ,
Abstrakt
Autorki przedstawiły ogólne warunki udzielania kredytów w poszczególnych bankach samochodowych i nominalne oprocentowanie prezentowane w materiałach informacyjnych dla kredytobiorców. Przedmiotem dalszej analizy była poprawność obliczeń wysokości rat ujętych w materiałach informacyjnych poszczególnych banków i rzeczywisty koszt każdego rozpatrywanego kredytu. Tabela spłat dla dwóch form kredytu udzielanego przez wybrany bank, tzn. dla kredytu o ratach równych i dla kredytu o ratach malejących, zobrazował rozkład płatności w czasie. W dalszej części autorki zbadały rzeczywisty koszt każdego z kredytów, przy założeniu, że spłata całości kredytu nastąpi wcześniej niż przewidziano to pierwotnie w umowie.

Authors have presented some general rules for granting a credit in selected vehicle banks as well as nominal rate of interest placed in information documents for debtors. The subject of the further analysis was the calculations correctness of the installments amount in information documents of selected banks and real cost of examined credit. Then, the author have examined a real cost of each credit with assumption that full repayment will occur earlier then it was primary stipulated in the agreement. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bijak, W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa 1994;
  2. Chrzan P., Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu, GingaNet, Katowice1998;
  3. Smaga E., Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa - Kraków 1999;
  4. Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Placet, Warszawa 1997;
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu