BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumowski Witold
Tytuł
Innowacja operacyjna a doskonalenie procesów
Operational Innovation vs. Process Improvement
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 302-309, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie innowacyjne
Enterprise management, Innovations, Enterprise innovation, Innovative management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor omówił pojęcie innowacji operacyjnych oraz zaprezentował podstawowe koncepcje doskonalenia procesów w organizacji. Podkreślono również, iż ograniczanie zasięgu innowacji operacyjnych do obszarów mających największy wpływ na efektywność organizacji wydaje się być właściwym podejściem ze względu na znaczne ograniczenie ryzyka. Jednocześnie stosowanie podejścia opartego na stopniowym doskonaleniu procesów wpłynie na znaczne zwiększenie efektywności organizacji. Dlatego największym wyzwaniem dla menedżerów jest stworzenie takich warunków w organizacji, w których obydwa podejścia do doskonalenia procesów będą mogły zaistnieć.

The present elaboration - basing itself on the analysis of various authors' opinions, including the conception of Operational Innovation by M. Hammer as a particular way to make full changes concerning the processes in a organisation, and the Business Process Improvement theory by Harrington - seeks to formulate recommendations for the scope and rate of introducing functional innovations in a organisation. The criteria for picking up the method of introducing innovations of that type assumed by the author are: the increase of efficiency by organisation and the level of risk accompanying such changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adair C.B., Murray B.A. (2002), Radykalna reorganizacja firmy, PWN, Warszawa.
  2. Bogdaniecki J. (red.), (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
  3. Davenport T.H. (1993), Process Innovation. Reengineering Work trough Information Technology, Harvard Business School Press, Boston.
  4. Hammer M. (2004), Transformacja firmy poprzez innowację operacyjną, "Harvard Business Review Polska", m 5.
  5. Harrington HJ. (1991), Business Process Improvement. The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, McGraw-Hill, New York-Toronto.
  6. Harrington H.J. (1995), Continuous versus Breakthrough Improvement. Finding the Right Answer, "Business Process Re-engineering and Management Journal", vol. 1, nr 3, MCB University Press.
  7. Leksykon zarządzania (2004), Difin, Warszawa.
  8. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa.
  9. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
  10. Szatkowski K. (2001), Istota i rodzaje innowacji, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu