BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Instrumenty stymulowania innowacji w wyższych uczelniach ekonomicznych wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy
The Tools of Innovation Stimulation in the Economic Universities as the Challenge of Knowledge Based Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 354-364, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie wiedzą, Innowacje, Szkolnictwo wyższe, Fundusze strukturalne, Przegląd literatury
Knowledge-based economy, Knowledge management, Innovations, Higher education, Structural funds, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono oczekiwania wobec wyższych uczelni ekonomicznych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy oraz fundusze strukturalne i programy ramowe UE jako instrumenty stymulowania innowacji w wyższych uczelniach ekonomicznych. Autor podkreśla, iż wprowadzenie opisanych przez niego rozwiązań prawnych i finansowych zachęcających przedsiębiorstwa i inne instytucje do podejmowania współpracy z wyższymi uczelniami nie gwarantuje sukcesu na polu zastosowania badań naukowych w gospodarce. Na koniec wymieniono czynniki, które mogą się przyczynić do odniesienia ewentualnego sukcesu w tym względzie.

A role of high education in the process of knowledge based economy building is presented in the first part of the paper. The impact of universities of economics on the growth of businesses1 competitiveness is analyzed there. Further on the programs supporting activities that may increase competitiveness of Polish companies and institutions have been shown. The author put the stress on The Operational Programmes of National Development Strategy and The 6th Framework Programme of the European Union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer P. (2004), Pół wieku do nadrobienia, "Gazeta Wyborcza", dodatek: "Europomorze", 27 kwietnia.
 2. Domaszewicz Z. (2004), Możemy pozostać na uboczu, "Gazeta Wyborcza", 13 kwietnia. Dofinansowanie Centrów Doskonałości (2004), Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Granty Europejskie, Wydawnictwo: Krajowy Punkt Kontaktowy i Poznański Park Naukowo-Techniczny UAM Warszawa.
 3. Fascynująca nauka (2004), Rozmowa z prof. Magdaleną Fikus, "Gazeta Wyborcza", 19 kwietnia.
 4. http:///www.konkurencyjność.gov.pl
 5. http:/// www.kbn.gov.pl/ wfs/zalozenia_cd.html
 6. http://www.zmpb.ae.krakow.pl
 7. http://www.cordis.lu/fp6/citizens.htm
 8. http://www.kpk.gov.pl
 9. http://www.6pr.pl
 10. Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku Unii Europejskiej (2003), Raport Ernst&Young i "Rzeczpospolitej", Warszawa.
 11. Maroda M. Wilkin J. (red.), (2000), On Course? Poland on the Eve of EU Accession. EU-monitoring VU, Friedrich Ebert Stiftung & MSAP, Kraków.
 12. Pawłowski K. (2004), Przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście wyzwań postawionych przed uczelniami europejskimi przez Komisję Europejską [w:] J. Woźnicki (red.), Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych - stan obecny i perspektywy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych & Instytut Wiedzy, Warszawa.
 13. Podręcznik projektodawcy SPO WKP, lata 2004-2006 (2004), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (dokument roboczy), Warszawa.
 14. Program Ramowy Unii Europejskiej w pytaniach (2002), Materiały konferencyjne z Warsaw Conference launching the 6th Framework Programme of the European Union, Warszawa.
 15. Reszka P. (2004): Zaufaj sieci. Zdalne nauczanie, "Gazeta Wyborcza", dodatek: "Kongres Rektorów", 28 kwietnia.
 16. Scoot J. (2004), Zdobywanie stopni naukowych online, Los Angeles Times 06.02.1994, [w:] A. Sargeant (red.), Marketing w organizacjach non-profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (2004), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Materiały konferencyjne z "Badania, innowacyjność, wzrost gospodarczy", Krajowy Punkt Kontaktowy, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
 18. Sprawozdanie z działalności Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2003), AE, Kraków.
 19. Sztanderska U. (2003), Na rynku czy poza rynkiem? Zmiany w szkolnictwie wyższym, "Master of Business Administration", Warszawa.
 20. Unia dla przedsiębiorczych. Program konkurencyjność (2004), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Materiały konferencyjne z "Badania, innowacyjność, wzrost gospodarczy", Krajowy Punkt Kontaktowy, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
 21. Wniosek o nadanie statusu centrum doskonałości dla jednostki: Akademia Ekonomiczna w Krakowie (2004), materiał powielony, AE, Kraków.
 22. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej (2004), Materiały konferencyjne: "Badania, innowacyjność, wzrost gospodarczy", Krajowy Punkt Kontaktowy, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
 23. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny. Uzupełnienie Programu (2004), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Materiały konferencyjne: "Badania, innowacyjność, wzrost gospodarczy", Krajowy Punkt Kontaktowy, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu