BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszkowicz Mieczysław
Tytuł
Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce - sytuacja kryzysowa czy już kryzys
Knowledge Based Economy at Poland - Emergency Situation Also Crisis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 365-371, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kryzys gospodarczy, Zarządzanie wiedzą, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Knowledge-based economy, Economic crisis, Knowledge management, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor poruszył kwestie związane z wiedzą jako podstawowym zasobem gospodarczym. Omówiono - uwzględniając analizę polskich realiów, wiedzę zarówno na poziomie mikroekonomicznym (zarządzanie wiedzą) jak i na poziomie makroekonomicznym ( gospodarka oparta na wiedzy). Autor postuluje konieczność transformacji obszaru wiedzy w Polsce, gdyż nie podjęcie transformacji może grozić niesprawnością ekonomiczną i brakiem konkurencyjności polskiej gospodarki.

The paper carries out explanation the nature of knowledge based economy and estimation by Polish economy point of view. The article also contains proposal for modifies the knowledge based management at Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Durka B. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce przed i po akcesji do Unii Europejskie], referat wygłoszony na posiedzeniu Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów dnia 2.07.04 r.
  2. Kabaj M. (2004), Jak utworzyć 2 miliony miejsc pracy do 2070 r., Elementy promowania strategii zatrudnienia, referat wygłoszony na posiedzeniu RSSG w dniu 21.05.04r.
  3. Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę (2003), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Studia i Materiały, tom X, Warszawa.
  4. Skorupska M. (2004), Synteza wyników badań w zakresie wpływu państwa na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, referat wygłoszony na posiedzeniu Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów dnia 2.07.04 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu