BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poetschke Helena
Tytuł
Metody podziału kosztów na zmienne i stałe
Methods of Cost Sharing for Variable and Fixed Costs.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 28, s. 51-63, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Koszty stałe, Koszty zmienne, Metody statystyczne, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Metody pomiarowe
Cost accounting, Fixed costs, Variable costs, Statistical methods, Business valuation method, Measuring methods
Abstrakt
Podział kosztów w przedsiębiorstwie na stałe i zmienne jest konieczny. Artykuł opisuje statystyczne i werbalno-intuicyjnye metody podziału kosztów. Statystyczne metody podziału kosztów to metoda regresyjna i współczynników zmienności dają one dokładne wyniki ale nie jesteśmy w stanie na podstawie ich ocenić wiarygodności a nawet wyników. Do metod werbalno-intuicyjnych zaliczamy metoda pomiaru inżynierskiego i metoda księgowa ( metoda ekspertów), dają one przybliżone wielkości kosztów, ale o dużym stopniu wiarygodności.

The article describes statistical as well as verbal and intuitive methods of cost sharing. Among statistical methods of cost sharing are regressive and variability ratio method while among verbal and intuitive methods are engineering measurement method and accounting method.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak A., Metody ekonometrycznej analizy kosztów, PWN, Warszawa 1971.
 2. Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1976.
 3. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1972.
 4. Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 5. Ekonometria, red. M. Krzysztofiak, PWE, Warszawa 1978.
 6. Falewicz J., Rentowność, gospodarność, koszty, PWN, Warszawa 1963.
 7. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 8. Hennig G., Wilke W.G., O prawidłowościach rozwoju kosztów w handlu socjalistycznym, Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny 1975, z. 3.
 9. László L., László D., Rachunek optymalnego zysku w przedsiębiorstwie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1970.
 10. Poetschke H., Badania dynamiki kosztów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego w długim okresie czasu, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 111, Poznań 1985.
 11. Poetschke H., Wykorzystanie analizy progu rentowności w zarządzaniu SP ZOZ na przykładzie szpitala klinicznego. Materiały konferencyjne "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Szczecin 2002.
 12. Poetschke H., Wykorzystanie metody współczynników zmienności dla wyodrębnienia kosztów stałych i zmiennych w przedsiębiorstwie handlowym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 115, Poznań 1984.
 13. Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 1994.
 14. Szulc S., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 1961.
 15. Turyna J., Puławska-Turyna B., Rachunek kosztów i wyników, Finans-Servis, Warszawa 1999.
 16. Waschau H., Statistische Elastizitätsfunktionen und ihre Bedeutung für die ökonomisch - statistische Analyse, Verlag die Wirtschaft, Berlin 1974.
 17. Witkowski M., Próba wyodrębnienia wahań sezonowych kosztów przedsiębiorstwa handlu detalicznego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 111, Poznań 1985.
 18. Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu