BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Christauskas Česlovas
Tytuł
Cost Management System: Performance Measurement
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 173, s. 23-32, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Accounting Change in the Period of Economic Transformation in Poland and Lithuania : 1st Polish-Lithuanian Seminar
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Rachunek kosztów
Accounting, Enterprises financial management, Enterprise finance, Cost accounting
Uwagi
summ., streszcz., santrauka
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Obecne standardy działalności produkcyjnej na Zachodzie nie są zbyt wysokie i sporo jest do zrobienia w zakresie poprawy zdolności do generowania wartości dodanej i wyeliminowania niegospodarności. System zarządzania kosztami wiąże się z koniecznością zaangażowania kadry kierowniczej najwyższego szczebla i wszystkich innych pracowników oraz wprowadzenia systemu ciągłego doskonalenia, który pomoże usprawnić działania tworzące nową wartość i zredukować działania nie tworzące nowej wartości. Można zacząć od stosowania rachunku kosztów działań (ABC), ale kompleksowy system obejmuje również ABM, kompleksowe zarządzania jakością (TQM), JIJ" (Just-in-time) oraz doskonalenie procesu. Taki system pomoże firmie sprostać światowej konkurencji obecnie i w przyszłości. Przedsiębiorstwo przyszłości będzie zmuszone wykorzystywać wszelkie zasoby swej energii twórczej, ale trudno sobie wyobrazić, jak jeden rodzaj mierników (np. wielkości wyrażone w pieniądzu) może odzwierciedlić te wszystkie aspekty, chociaż z pewnością tradycyjne wskaźniki, takie jak rentowność inwestycji (ROI), będą nadal stosowane. (oryg. streszcz.)

Existing standards of manufacturing development in the West are poor and the potential to improve value-adding capability and reduce waste is substantial. A cost management system requires a commitment from the top management of the company, involvement of its workers at all levels, and the establishment of a self-perpetuating system of improvement that will help improve value-added activities and decrease non-value added activities. It may begin with activity based costing, but a comprehensive system will also include activity-based management, total quality management, Just-in-Time system and process improvement. Such a system will help the company in meeting global competition now and in the future with emphasis on continuous implementation. The organisation of the future will invariably be forced to take a more involved account of all forms of organizational energy, yet it is difficult to see how a single unit of measure, such as monetary values, can cater for all these needs, although obviously standard measures such as return on investment will still be used. An effective cost management system helps in good management and control of costs. However, it also assists in the attainment of operational excellence by providing timely and reliable information for management use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal S. P., Mehra S., Siegel P. H. (1998), Cost Management System: An Operational Overview, "Managerial Finance" 24 (1): 60-78.
 2. Bailes J. C., Kleinsorge I. K. (1992), Cutting Waste with JIT, "Management Accounting" (May): 28-32.
 3. Barker R. C. (1995), Financial Performance Measurement: Not a Total Solution, "Management Decision" 33 (2): 31-39.
 4. Boer G. (1994), Five Modern Management Accounting Myths, "Management Accounting" (January): 22-27.
 5. Carr L., Tyson T. (1992), Planing Quality Cost Expenditures, "Management Accounting" (October): 52-56.
 6. Cooper R. (1989), You Need a New Cost System When, "Harvard Business Review" (January-February): 78-82.
 7. Cooper R. (1990), Cost Classification Unit-Based and Activity-Based Manufacturing Cost System, "Journal of Cost Management" (Fall): 4-14.
 8. Cooper R. (1990), Explicating the Logic of ABC, "Management Accounting" (November): 58-60.
 9. Fox R. E., Goldratt E. M. (1986), The Race, North River Press.
 10. Hall R. W. (1987), Attaining Manufacturing Excellence, "Homewood, II.: Down Jones-Irwin".
 11. Hronec S. M. (1990), The Effects of Manufacturing Productivity on Cost Accounting and Management Reporting, in: Cost Accounting for the 90s, 117-125.
 12. Hunt S., C h on k o L. S., Word V. R. (1985), Organizational Commitment and Marketing, "Journal of Marketing", 112-126.
 13. Jiao J., Tseng M. M. (1999), A Pragmatic Approach to Product Costing Based on Standard Time Estimation, "International Journal of Operations and Production Management" 19 (7): 738-755.
 14. Kaplan R. (1983), Measuring Manufacturing Performance: a New Challenge for Managerial Accounting Research, "The Accounting Review" 58 (4): 686-705.
 15. Ostrenga M. R. (1991), Return on Investment Trough the Cost of Quality, "Journal of Cost Management" (Summer): 37-44.
 16. Ostrenga M. R., Probst F. R. (1992), Process Value Analysis: The Missing Link in Cost Management, "Journal of Cost Management" (Fall): 4-13.
 17. Reeves J. M. (1996), Projects, Models, and Systems - Where Is ABM Headed?, "Journal of Cost Management" (Summer): 5-16.
 18. Roth H. P., Borthick A. F. (1993), Accounting for Time: Reengineering Business Processes to Improve Responsiveness, "Journal of Cost Management" (Fall): 4-14.
 19. Upton D. (1998), Just-in-Time and Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations and Production Management" 18 (11): 1101-1110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu