BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szychta Anna
Tytuł
The Level of Practical Application of Activity-Based Costing and its Determinants
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 173, s. 105-119, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Accounting Change in the Period of Economic Transformation in Poland and Lithuania : 1st Polish-Lithuanian Seminar
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunek kosztów, Rachunek kosztów działań, Zarządzanie kosztami
Accounting, Cost accounting, Activity Based Costing (ABC), Costs management
Uwagi
summ., streszcz., santrauka
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie zakresu i czynników, mających wpływ na zastosowanie rachunku kosztów działań w jednostkach gospodarczych różnych krajów. Jego podstawę stanowi głównie przegląd najważniejszych wyników badań ankietowych na temat rozpowszechnienia systemów ABC i ABM w praktyce, opisanych w anglojęzycznej literaturze. Większość przeprowadzonych badań na ten temat obejmowała określone populacje jednostek gospodarczych jednego kraju. W artykule zwrócono szczególną uwagę na badania ankietowe J. Innesa i F. Mitchella z 1994 r. i 1999 r., ponieważ dostarczyły one danych porównawczych o skali i celach zastosowania, a także rezygnacji z wdrożenia systemów ABC i ABM w badanych przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii. Ważne znaczenie dla oceny zakresu, tempa i uwarunkowań rozpowszechniania w praktyce rachunku kosztów działań mają - nieliczne dotychczas - międzynarodowe badania porównawcze, obejmujące jednostki gospodarcze kilku krajów. W artykule zostały przedstawione głównie wyniki i wnioski badań ankietowych dokonanych przez:^^ 1) Bhimaniego i Gosselina (2000), obejmujących przedsiębiorstwa siedmiu krajów (Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii);^^ 2) zespól autorów (Bescos, Cauvin, Gosselin, Yoshikawa 2001); badania te dotyczyły jednostek gospodarczych trzech krajów: Kanady, Francji, Japonii. (oryg. streszcz.)

The aim of this study is to define the scope and identify factors affecting the application of Activity-Based Costing in business entities in different countries. The main focus is on the review of major descriptions in English language literature of the findings of questionnaire surveys on practical application of ABC and ABM systems. In most cases the surveys covered specific groups of business entities in a given country. Special attention is devoted in this paper to questionnaire surveys conducted by J. Innes and F. Mitchell in 1994 and 1999 because they provided comparative data on the extent and reasons for the application and non application of ABC and ABM systems in the companies studied in Great Britain. Particularly important for the assessment of the extent, speed and determination of the diffusion of Activity-Based Costing are comparative studies covering business entities in several countries. This paper presents main conclusions arising from research carried out by: 1) Bhimani and Gosselin (2000), (enterprises in 7 countries: Canada, France, Germany, Italy, Japan, USA and GB),^^ 2)Bescos, Cauvin, Gosselin, Yoshikawa (2001) (enterprises in 3 countries: Canada, France, Japan).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bescos P. L., Cauvin E., Gosselin M., Yoshikawa T. (2001), The Implementation of ABCM in Canada, France and Japan: A Cross-national Study, 24lkCongress of EAA, Alhens, 18-20 April 2001, 24.
 2. Bhimani A. L, Gosselin M. (2000), A Cross National Investigation of Factors Influencing Activity-Based Costing in Seven Countries, Second Conference on New Directions in Management Accounting: Innovations in Practice and Research, Brussels, December 2000, 39.
 3. Bhimani A. L, Gosselin M. (2002), A Cross National Investigation of Factors Influencing Activity-Based Costing in Seven Countries, London School of Economics, Universite Laval, December 2002, 43.
 4. Bj¢rnenak T., Mitchell F. (2002), The Development of Activity-based Costing Journal Literature, 1997-2000, "The European Accounting Review", Vol. 11, No. 3, 481-508.
 5. Cobb I., Innes J., Mitchell F. (2002), Activity-based Costing Problems: the British Experience, Discussion Papers in Accountancy & Business Finance, University of Dundee.
 6. Cooper R., Kaplan R. S., Maisel L. S., Morrissey E., Oehm R. M. (1992), From ABC to ABM, "Management Accounting", November, 54-57.
 7. Gosselin M. (1997), The Effect of Strategy and Organizational Structure on the Adoption and Implementation of Activity-based Costing, "Accounting, Organizations and Society", Vol. 22, No. 22, 105-122.
 8. Drury C., Tayles M. (1994), Product Costing in UK Manufacturing Organizations, "The European Accounting Review", Vol. 3, No. 3, 443-469.
 9. Innes J., Mitchell A. (1995), A Survey of Activity-based Costing in the UK's Largest Companies, "Management Accounting Research", Vol. 6, No. 2, 137-153.
 10. Innes J., Mitchell F., Sinclair D. (2000), Activity-based Costing in UK's Largest Companies: A Comparison of 1994 and 1999 Survey Results, "Management Accounting Research", Vol. 11, No. 3, September, 349-362.
 11. Jarugowa A., Nowak W. A., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania [Management Accounting. Concepts and Applications], Absolwent, Łódź, 2nd ed. 2001.
 12. Jarugowa A., Szychta A. (1994), Rozwój rachunku kosztów działań [Activity-based CostingJ, "Rachunkowość", No. 10, 429-437.
 13. Lukka K., Granlund M. (1996), Cost Accounting in Finland: Current Practice and Trends of Development, "The European Accounting Review", Vol. 5, No. l, 1-28.
 14. Miller J. A. (1996), Implementing Activity-based Management in Daily Operations, John Wiley & Sons, Inc, New York, Chichester.
 15. Miller J. A., współpraca Pniewski K., Polakowski M. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa.
 16. Raiborn C. A., Barfield J. T., Kinney M. (1996), Managerial Accounting, West Publishing Company, Minneapolis/Saint Paul.
 17. Sobańska I. (2000), Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku?, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", No. 8, 2-4.
 18. Sobańska I. (2002), Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II - Polska), "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", No. l, 6-11.
 19. Sobańska I., Wnuk T. (2000), Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 56, SKwP, Warszawa, 215-221.
 20. Szadziewska A. (2002), Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski - stan i kierunki zmian, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 9 (65), SKwP, Warszawa, 90-112.
 21. Szychta A. (1998), W kierunku nowych generacji rachunku kosztów działań, [w:] Rachunkowość u progu XXI w., Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 361-382.
 22. Szychta A. (2002), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 5 (61), SKwP, Warszawa, 101-119.
 23. Szychta A. (2002), Historyczne i metodologiczne aspekty rachunku kosztów działań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 10 (66), SKwP, Warszawa, 151-174.
 24. Świderska G. K., Rybarczyk K., Pielaszek M. (2002), Obiektowy rachunek kosztów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 8 (64), SKwP, Warszawa, 223-228.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu