BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkowska Joanna
Tytuł
Analiza wrażliwości ceny obligacji i europejskiej opcji na obligację w modelu Vasicka
Sensitivity Analysis on Bond Price and European Option for Bond in the Vasicek Model
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 83-101, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Analiza wrażliwości, Opcje europejskie, Obligacje
Financial instruments, Sensitivity analysis, European options, Bonds
Abstrakt
Autorka rozważyła dwa rodzaje instrumentów finansowych: obligacja zerokupowana oraz opcja europejska na taką obligację. Opracowanie składa się z pięciu części. Pierwsza poświęcona została opisowi modelu Vasicka. Pozwala ona zrozumieć istotę modelu oraz rolę poszczególnych jego elementów w krzywej dochodowości i wycenie obligacji. Część druga i trzecia stanowią prezentację wyników analitycznego określenia wrażliwości ceny obligacji i ceny opcji na zmiany poszczególnych parametrów modelu wyceny. Dalej przedstawione zostały wyniki analizy ryzyka stopy procentowej w przypadku opcji na obligację. Ostatnia część stanowi krótkie podsumowanie.

The paper consists of five parts and is devoted to the subject of the sensitivity analysis on bond price and the European option for bond in the Vasicek model. The author has considered two kinds of financial instruments such as zero coupon bond and European bond as well as Vasicek model and its role. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hull J. C. "Options, Futures and Other Derivatives". Prentice Hall, Inc., 1997;
  2. Klimkowska J. "Ryzyko stopy procentowej dla wybranych opcji europejskich" w Probabilistyczne modelowanie w ubezpieczeniach i finansach, opracowanie pod kierunkiem M. Podgórskiej. SGH, Warszawa, 1999;
  3. Rogers L. C. G. "Which Model for Term-Structure of Interest Rates Should One Use?" w Mathematical Finance, ed. by M. H. A. Davis, D. Duffie, W. H. Fleming, S. E. Shreve. Springer-Verlag, 1995;
  4. Vasicek O. "An Equilibrium Characterization of the Term Structure". Journal of Financial Economics, vol. 5 (1977), str. 177-188;
  5. Weron A., Weron R. "Inżynieria finansowa". WNT, Warszawa, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu