BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojak-Trzaskowska Małgorzata
Tytuł
Człowiek jako czynnik kreujący innowacyjność i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa opierającego działanie na koncepcji organizacji uczącej się
A Human Being as a Factor Stimulating Innovation and Strategical Advantage of a Company That Based Its Acting on Conception of Learning Company
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 402-408, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Innowacyjność, Kapitał intelektualny, Człowiek w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Learning organisations, Innovative character, Intellectual capital, Human in enterprises, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podkreślono, iż jednym z ważniejszych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem są zasoby ludzkie. Organizacja chcąca osiągnąć przewagę konkurencyjną i będąca organizacją uczącą się powinna wyzwalać u pracowników zdolność do twórczego myślenia i działania-zarówno indywidualnego jak i zespołowego. Organizacja taka powinna łączyć koncepcję organizacji uczącej się z koncepcją organizacji inteligentnej, ponieważ sama wiedza, bez umiejętności jej praktycznego zastosowania, z pewnością nie zapewni przewagi konkurencyjnej.

The ability to manage the company In variable market conditions gives a guarantee of achieving success. One of the most important fields of management are human resources. This process should assume among others that employees should be encouraged to realize innovational ventures in order to survive and develop the company. Fully used abilities, knowledge and qualifications of a personnel is a factor, thanks to which the company can deal with future achievements. Those goals can be achieved by realizing the conception of learning company, that should let the personnel think and act creatively.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 2002.
 3. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. (2000), Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Deming W.E. (1982), Quality, Productivity and Competitive Position, Massachusetts Inst Technology, Massachusetts.
 5. Drucker P.P. (1994), Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Warszawa.
 6. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), (1998), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
 7. Juchnowicz M. (red.), (2000), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa.
 8. Kostera M. (2000), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 9. Leonard-Burton D. (1992), Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development, "Strategic Management Journal", vol. 13.
 10. Schwan K., Seipel K. (1997), Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Sperling A.P. (1995), Psychologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu