BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Wanda
Tytuł
Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu zmianami
Role of Managerial Personnel in Management of Changes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 395-401, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Kompetencje kierownicze, Kadra kierownicza, Role kierownicze, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Przegląd literatury
Change management, Managerial competencies, Managerial staff, Managerial roles, Managers in a enterprise, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia zadania, rolę i funkcje kadry kierowniczej w zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie. Spośród wymienionych czynników kształtujących treść roli kierowniczej w warunkach zmian szczególne znaczenie ma otwartość kadr kierowniczej na zmiany i kult dla wiedzy. Rangę tego czynnika potwierdzają doświadczenia krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej.

Changes of situations, which are observed and forseen nowadays, in which managers play their roles, make the basic background of managerial roles description from the category of changes. Therefore, it is more and more often said that a managerial personnel manages the changes. It is also said about its profile as a participant and a creator of changes. A characteristic of managerial personnel role in a situation of changes which is presented in the article, refers both to the cycle of management changes and to tasks which that personnel should solve in the process of changes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Bratnicki M. (1991), Zarządzanie wprowadzaniem zmian, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 3. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Gebethner & S-ka, Warszawa.
 4. Crozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.
 5. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 6. Jeżak J. (1993), Zarządzanie przyszłością, czyli strategia przedsiębiorstwa, [w:] Z. Mikołajczyk (red.), Jak zarządzać przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
 7. Karczmarczuk K., Lachiewicz S. (1994), Kierownicy w procesie zmian, Absolwent, Łódź.
 8. Kozielecki J. (1977), Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa.
 9. Macoby M. (1992), A New Model for leadership, "Transformacje", nr 1-2.
 10. Masłyk E., (1978): Teorìa i praktyka rozwoju organizacyjnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 11. Mika S. (1982), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 12. Mikołajczyk Z. (1993), Pilotowanie zmian w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierownictwo", nr 4.
 13. Obłój K. (1994), Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa.
 14. Perich R. (1994), Wie können Vorgesetzte und Mitarbeiter Veränderungen erfolgreich bewältigen?, "Management Zeitschrift", nr 1.
 15. Pszczołowski T. (1978), Organizacja od doili i od góry, WP, Warszawa.
 16. Rogers E.M. (1963), Diffusion of Innovations, New York.
 17. Savall H. (1989), Enrichir le travail humain: l'évaluation économique. Economica, Paris.
 18. Simonet J. (1984), La maitrise des méthodes d'organisatio dans l'enterprise. Les Editions d'Organisation, Paris.
 19. Stoner J.A., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 20. Tichy N.M., Devanna M.A. (1986), The Transformational Lender, John Wiley & Sons, New York.
 21. Webber R.A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 22. Zapotrzebowanie na wszechstronnych menedżerów (1993), "Zarządzanie na Świecie", nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu