BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syczewska Ewa M.
Tytuł
Modelowanie kursów walutowych
The Foreign Exchange Rate Modeling
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 157-168, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Teoria kursu walutowego, Kształtowanie kursu walutowego, Rynek kapitałowy
Financial markets, Exchange rate theory, Exchange rate developments, Capital market
Abstrakt
Opracowanie zawiera przegląd wybranych metod modelowania kursów walutowych i zmian, jakim podlegały te metody. Rozważania są związane z ogólniejszą problematyką rynków finansowych i kapitałowych oraz sposobem tworzenia oczekiwań przez uczestników rynku

The paper consists of the review on selected methods of the foreign exchange rate modeling and changes in these methods. Considerations are related to the more general subject of financial and capital market as well as the way of creating expectations by market participants. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballile Richard, Patrick McMahon, (1989) The foreign exchange market. Theory and econometric evidence, Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Billingsley Patrick, (1987) Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa.
 3. Blake David, (1990) Financial Market Analysis, McGraw-Hill, London.
 4. Borowkow, A.A., (1977) Rachunek prawdopodobieństwa, wyd. drugie, PWN, Warszawa.
 5. Chrabonszczewska Elżbieta, Krzysztof Kalicki, (1996) Teoria i polityka kursu walutowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 6. De Grauwe, P., Dewachter, H., (1990) "A Chaotic Monetary Model of the Exchange Rate", CEPR Discussion paper, nr 466, październik.
 7. De Grauwe, P., Vansanten, K., (1990) "Deterministic Chaos in the Foreign Exchange Market", CEPR Discussion Paper, nr 370, styczeń.
 8. Dunis Christian, Bin Zhou (red.), (1998) Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series, Wiley, Chichester.
 9. Fama, E.F., (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, maj, str. 383-417.
 10. Gavridis Michael, (1998) "Modelling with High Frequency Data; A Growing Interest for Financial Economistst and Fund Managers", rozdział 1 w: Dunis (1998), str. 1-21.
 11. Hurst, H., (1951) "Long-term Storage of Reservoirs", Transactions of the American Society of Civil Engineers, 116.
 12. Hendry David F., (1995) Dynamic Econometrics, Oxford University Press, Oxford.
 13. LeRoy, Stephen F., (1989) "Efficient Capital Markets and Martingales", Journal of Economic Literature, 27, str. 1583-1621.
 14. Lindert Peter, (1991) International Economics, wyd. 9, Irwin, Burr Ridge.
 15. Meese R.A. i K. Rogoff, (1983a) "Empirical Exchange Rate Models of the Seventies", Journal of International Economics, 14, str.3-24.
 16. Meese R.A. i K. Rogoff, (1983b) "The Out-of-sample Failure of Empirical Exchange Rate Models", w: J. Frenkel, red., Exchange rates and International Macroeconomics, University of Chicago Press, Chicago.
 17. Moody John, Lizhong Wu, (1998) "High Frequency Foreign Exchange Rates: Price Behavior Analysis and True Price' Models", rozdział 2 w: Dunis (1998).
 18. Pentecost Eric J., (1996) Exchange Rate Dynamics. A Modern Analysis of Exchange Rate Theory and Evidence, Edward Elgar, Cheltenham.
 19. Peters Edgar E., (1989) "Fractal structure in the Capital Markets", Financial Analyst Journal, lipiec/sierpień , str. 32-37.
 20. Peters Edgar E., (1997) Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
 21. Samuelson Paul A., (1965) "Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly", Industrial Management Review, 6, str. 41-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu