BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lissowska Maria
Tytuł
Sfera instytucjonalna jako endogeniczny czynnik dynamiki gospodarczej
Institutional Area as an Endogenic Factor of the Economic Growth
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 9, s. 25-44, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Zmiany organizacyjne, Instytucje ekonomiczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Economy, Organisational change, Economic institutions, Political and systemic transformations
Abstrakt
Autorka przedstawiła refleksje na temat znaczenia zmian instytucjonalnych dla gospodarki polskiej w okresie transformacji. We wnioskach stwierdziła, że: po pierwsze, zmiany instytucjonalne zachodzące w okresie transformacji mają charakter narzucony, nie są wynikiem naturalnej ewolucji polskiego społeczeństwa i gospodarki; po drugie, we wprowadzanych zmianach przeważa nacisk na rozwój i kreatywność, zapominając o koordynacji działań różnych podmiotów; po trzecie, autorzy zmian instytucjonalnych w małym stopniu biorą pod uwagę fakt, że działający w gospodarce ludzie nie mogą natychmiast przekształcić swojego działania pod wpływem zmienionych odgórnie norm.

The author presents her own reflections on institutional changes and their impact on Polish economy during transition. First of all, institutional changes that took place during transition were imposed. They didn’t appear as a result of a natural evolution of a Polish society or economy. Secondly, in introduced changes a pressure on development and creativity predominates over coordination of the activity of different subjects. Thirdly, the authors of institutional changes seem to forget that people involved in economic activity cannot transform their activities immediately as authoritative rules have changed. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bethelemy Quelin 2000 - J.Berthelemy Bernard V.Quelin "Contractual agreements and outsourcing: a transaction-cost analysis" referat na konferencję ISNIE, Tuebingen 2000.
 2. Commons 1959 - J.R.Commons "The Economics of Collective Action" The Macmillan Company, New York 1959.
 3. Hockuba 1995 - Z.Hockuba "Droga do spontanicznego porządku" Warszawa 1995.
 4. Hodgson 1998 - G.M.Hodgson "The Approach of Institutional Economics" Journal of Economic Literature, Vo.XXXVI, March 1998.
 5. Hodgson 1999 - G.M.Hodgson "Evolution and Institutions. On Evolutionary Economics and the Evolution of Economics", Edward Elgar, 1999.
 6. Knight 1992 - J.Knight "Institutions and social conflict" Cambridge University Press 1992.
 7. Kornai 1993 J.Kornai "Transformational Recession: A General Phenomenon Examined through the Example of Hungary's Development" Economie Appliquée, 1993, No 1.
 8. Kotowicz 1998 - J.Kotowicz-Jawor "Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju" PWN Warszawa 1998.
 9. Lachowski 1995 - - S.Lachowski "Restrukturyzacja portfela kredytów trudnych banku komercyjnego w okresie transformacji. Studium przypadku: Powszechny Bank Gospodarczy w Lodzi S.A." Bank i Kredyt, No 5, 1995.
 10. Lissowska 1999a - M.Lissowska "Dynamika instytucji w okresie transformacji" Gospodarka Narodowa 10, 1999.
 11. Lissowska 1999b - M.Lissowska "Evolution of general and specific institutions governing credit contracts (the case of Polish banks)" referat na konferencję EAEPE, Praga 1999.
 12. Lissowska 2000 - M.Lissowska "Jakość instytucji rynkowych a gospodarowanie w mikroskali w toku transformacji" w: "Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Ich czynniki sprawcze i perspektywy" (pod red. K.Porwita i P.Kozłowskiego) Ziggurat Warszawa 2000.
 13. Maślak 2000 - E.Maślak "paradygmat ekonomii ewolucyjnej" Gospodarka Narodowa, 1-2/2000.
 14. Mączyńska 1999 - E.Mączyńska "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące" Ekonomista No 1-2, 1999.
 15. Ménard 1990 - C.Ménard "L'économie des organisations" Editions La Découverte, Paris 1990.
 16. Mesnard 2000 - M.Mesnard "Institutional complementarity and corporate governance: a reassessment of the Russian transition failure", referat na konferencję International Society for New Institutional Economy, Tuebingen 2000.
 17. Noga 1996 - A.Noga "Cele przedsiębiorstwa. Kontrowersje teoretyczne" Ekonomista 1996, No 6.
 18. North 1990 - D.C.North" Institutions, institutional change and economic performance" Cambridge University Press 1990.
 19. Simon 1976 - H.A.Simon "From Substantive to Procedural Rationality" w: S.J.Latsis (ed.) "Method and Appraisal in Economics", Cambridge University Press, Cambridge and New York 1976.
 20. Swaan Lissowska 1993 - W. Swaan, M. Lissowska "Enterprise Behaviour in Hungary and Poland in the Transition to a Market Economy: Individual and Organizational Routines as a Barrier to Change" w: "Mixed Economies in Europe. An Evolutionary Perspective on their Emergence, Transition and Regulation" (red. W.Blaas i J.Foster) Edward Elgar, Cambridge 1993.
 21. Swaan Lissowska 1996 - W.Swaan, M.Lissowska "Capabilities, Routines, and East european Economie Reform: Hungary and Poland before and after the 1989 Revolutions" Journal of Economic Issues, Vol. XXX, No 4, 1996.
 22. Williamson 1998 - O.E.Williamson "Ekonomiczne instytucje kapitalizmu" PWN 1998.
 23. Yefimow 1997 - V.Yefimow "Approche institutionnelle de l'analyse de la transition (le cas de l'agriculture du Nord-Kazakhstan)" Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, vol.28, no 2, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu