BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Jan Krzysztof
Tytuł
Outsourcing jako technika walki konkurencyjnej w polskim sektorze bankowym
The Outsourcing as a Techniques of Competition in Polish Banking Sector
Źródło
Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 1999, z. 38, s. 135-140
Słowa kluczowe
Outsourcing, Polityka konkurencji, Sektor bankowy, Studium przypadku
Outsourcing, Competition policy, Banking sector, Case study
Abstrakt
Autor zwraca uwagę na rosnącą rolę konkurencji wewnętrznej w kształtowaniu i rozwoju polskiego sektora bankowego. Konkurencja ta ujawniała się w ramach Krajowej Grupy Banków Spółdzielczych. Zadaniem tych banków było obsługiwanie zarówno przez bank krajowy jak i spółdzielczy tych samych klientów. Intensywne próby wprowadzenia presji rynku do środka przedsiębiorstw bankowych można zauważyć na przykładzie PKO BP i Banku Pekao S.A. Zrezygnowano w obu przypadkach z utworzenia holdingu bankowego lub konglomeratu finansowego. Konkurencja w sektorze bankowym jest wynikiem zazębiania się rynku regulacji, rynku podaży i rynku popytu na usługi bankowe.

The author paid attention to rising role of internal competition in Polish banking sector development. This competition showed within the confines of the National Group of Cooperative Banks. The task of these banks was serve to the same clients by national and sooperative bank. Competition in banking sector is result of interconnecting of regulation market, demand and supply market. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu