BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Procedura badania czynników determinujących strukturę organizacyjną
The Procedure of Studying the Factors Determining the Organizational Structure
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 430, s. 31-44, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Struktura przedsiębiorstwa, Organizacja przedsiębiorstwa
Structure of company, Enterprise organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie propozycji procedury badania czynników strukturotwórczych. Procedura ta obejmuje dwie fazy: preparacyjną, służącą ustaleniu bazowego zestawu czynników i realizacyjną, czyli użytkową badania czynników determinujących strukturę konkretnej instytucji.

The paper presents a procedure of studying the structure-forming factors which serves as an auxiliary tool of improving (diagnosing and planning) structural solutions. The procedure includes two basic phases:
 1. the preparatory phase the aim of which is to develop a basic (universal) set of structure-forming factors,
 2. the realization phase, that is a useful procedure of studying these factors when working on the improvement of structures of definite institutions, as well as a set of methods and auxiliary techniques used for solving detailed problems.
The definition of the structure-forming factors and the practical significance of their analysis are given, and the present state of research in the discussed field is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieć A.B., Organizacja i sprawność systemu gospodarczego. Elementy teorii, PWN, Warszawa 1988.
 2. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.
 3. Borkowski Z., Tworzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa a projektowanie systemu zarządzania, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1982, nr 11-12.
 4. Czaban J., Problemy prognozowania rozwoju organizacji, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 5.
 5. Czylok T., Projektowanie organizacji zarządzania, "Problemy Organizacji" 1971, nr 2.
 6. Doskonalenie struktury organizacyjnej. Podstawy teoretyczne, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły i J. Trzcienieckiego, AE, Kraków 1988.
 7. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.
 8. Grudzewski W.M., Rosłanowska-Plichcińska K., Mierzenie wielkości i wymiarowe modelowanie zjawisk oraz procesów ekonomicznych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984.
 9. Grudziński M., Koncepcje sytuacyjnych uwarunkowań struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 1985, nr 3-4.
 10. Hopej M.C., Systems Methods for Organizational Analysis and Design, "Systems Research" 1988, vol. 5, no. 3.
 11. Jagoda J., Metody badania i określania związków czynników strukturo- twórczych i zmiennych strukturalnych, w: Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania, TNOiK, Wrocław 1987.
 12. Jaszek J., Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, TNOiK, Katowice 1984.
 13. Kimberly J.R., Rottman D.B., Environment, Organization and Effectiveness: A Biographical Approach, "Journal of Management Studies" 1987, vol. 24, no. 11.
 14. Kozina A., Analiza zależności w strukturze organizacyjnej, rozprawa doktorska, Katedra Procesu Zarządzania, AE, Kraków 1992.
 15. Krzyżanowski L., Podstawy Nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 16. Kubicek H., Welter G., Messung der Organisationsstruktur, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1985.
 17. Lee S.M., Lutharis F., Olson R.L., A Management Science Approach to Contingency Models of Organizational Struktures, "Academy of Management Journal" 19B2, vol. 25, no. 3.
 18. Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 19. Miller D., Friesen P.H., Organizations. A Quantum View, Pretice Hall, New Jersey 1984.
 20. Mreła K., Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983.
 21. Nasierowski W., Otoczenie systemu organizacyjnego. Przegląd koncepcji mierzenia, "Problemy Organizacji" 1985, nr 3-4.
 22. Pańków W., Międzyorganizacyjne stosunki a struktura organizacyjna, "Problemy Organizacji" 1979, nr 2.
 23. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 24. Pugh D.S., Hickson D.J., Hinings C.R., Turner C., The Context of Organization Structure, "Administrative Science Quarterly" 1969, vol. 14, np. 1.
 25. Sejnin R.L., Formalizovannyje metody issledovanija organizacionnych sistem, "Avtomatika i Telemechanika" 1988, nr 10.
 26. Skarbek T., Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich, rozprawa doktorska, Instytut Organizacji i Zarządzania, AE, Kraków 1987.
 27. Sołtys S., Podejście sytuacyjne w nauce o organizacji i zarządzaniu - - zarys ogólny, "Prakseologia" 1983, nr 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu