BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winiecki Jan
Tytuł
Kilka zagadek ekonomii transformacji
Some Riddles of Transformation Economy
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 9, s. 163-179, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Political and systemic transformations
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Autor omówił kilka wybranych "zagadek" ekonomii transformacji postkomunistycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pod określeniem "zagadki" autor rozumie wydarzenia lub procesy nieuwzględnione przez istniejącą teorię lub uogólnione doświadczenia jakiejś wybranej grupy krajów. Autor postanowił ograniczyć obszar swoich rozważań do procesów stabilizacji, liberalizacji i tworzenia instytucji ładu rynkowego.

The author has described some of so called 'riddles' of transformation economy in post-communist countries of Central and Eastern Europe. By riddles the author understands events or processes not regarded by existing theory or generalized experiences of selected group of countries. The author limited the area of his considerations up to processes of stabilization, liberalization and creating institutions of the market order. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Askanas, В., 1985, "Niveau und Entwicklung der Reallohne in der RWG-Laendern im Vergleich mit Osterreich", WHW, Wiener Forschungsberichte, No. 103.
 2. Aslund, A., 1994, "Lessons of the First Fourt Years of Systemic Changes in Eastern Europe", Journal of Comparative Systems, Vol. 19.
 3. Balcerowicz, L., & A.Gelb, 1994, "Macropolicies in Transition to a Market Economy: A Three-Year Perspective", Annual Conference on Development Economics, Proceedings of the World Bank 1994.
 4. Bauer, T., 1978, "Investment Cycles in Planned Economies", Acta Oeconomica, Vol.21, No.3.
 5. Bauer, T., 1984, "The Second Economic Reform and Ownership Relations", East European Economics.
 6. Beksiak et al., 1990, The Polish Transformation: Programmes and Progress, London, Centre for Research into Communist Economies.
 7. Csaba, L., 1994, "Commonalities and Differences in Transformation" in: Privatisation, Liberalisation and Destruction: Creating the Market in Central and Eastern Europe, Aldershot, Edward Elgar.
 8. Csaba, L., 1995, "The Capitalist Revolution in Eastern Europe", Alders-hot, Edward Elgar.
 9. Fischer, S., & A. Gelb, 1991, "The Process of Socialist Economic Transformation", Journal of Economic Perspectives, Vol.5, No. 4.
 10. Goldmann, J., 1964, "Fluctuations and Trend in the Rate of Economic Growth in Some Socialist Countries", Economics of Planning, Vol.4, No.2.
 11. Goldmann, J. & K. Kouba, 1970, Economic Growth in Czechoslovakia, Prague.
 12. Grossman, G., 1963, "Notes for a Theory of the Command Economy", Soviet Studies, Vol.15, No.2.
 13. Kornai, J., 1979, "Resources-Constrained versus Demand-Constrained Systems", Econometrica, Vol.47, No.4.
 14. Kornai, J,. 1980, Economics of Shortage, Amsterdam, North-Holland.
 15. Kornai, J., 1994, "Transformational Recession: The Main Causes", Journal of Comparative Economics, Vol.19.
 16. Krueger, A.O., 1980, "Trade Policy as Input to Development", American Economic Review, Vol.70, No.2.
 17. Melo, M. de, C.Denizer & A. Gelb, 1996, "Patterns if Transition from Plan to Market", The World Bank Economic Review, Vol.10, No.3.
 18. Nachtigal, V., 1993, Private communication with the author, Prague, 4 November.
 19. Pryor, F.L., 1985, A Guidebook to the Comparative Study of Economic Systems, Englewood Cliffs.
 20. Raiser, M., 1993, "Governing the Transition to a Market Economy", The Kiel Institute for World Economic Transformation, Vol.7, No.2.
 21. Shmelev, N. & G.Popov, 1989, "The Turning Point: Revitalizing the Soviet Economy", New York.
 22. Winiecki, J., 1986, "Are Soviet-Type Economie Entering an Era of Long-term Decline?", Soviet Studies, Vol.28, No.3.
 23. Winiecki, J., 1988, The Distorted World of Soviet-Type Economies, Routledge, London.
 24. Winiecki, J., 1989, "Large Industrial Enterprises in Soviet-Type Economies: The Ruling Stratum's Main Rent-Seeking Area", Communist Economies, Vol.1, No.4.
 25. Winiecki, J., 1991, "The Polish Transition Programme at Mid-1991: Stabilisation under Threat", Institut für Weltwirtschaft, Kieler Diskussionsbeitrage, No. 174.
 26. Winiecki, J., 1993, "Knowledge of Soviet-Type Economy and "Heterodox" Stabilisation-Based Outcomes in Eastern Europe", Weltwirtschaftliches Archiv, Vol.129, No.2.
 27. Winiecki, J., 1995, "The Applicability of Standard Reform Packages to Eastern Europe", Journal of Comparative Economics, Vol.20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu