BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Jadwiga
Tytuł
Przedsiębiorczość w usługach społecznych
Enterprise in Social Services
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 48, s. 15-26
Słowa kluczowe
Usługi społeczne niematerialne, Sektor publiczny w gospodarce, Zarządzanie instytucjami usługowymi, Przedsiębiorczość lokalna
Non-material social services, Public sector in economy, Management of service institutions, Local entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano pojęcie usług społecznych, oraz przedstawiono ich znaczenie w gospodarce. Omówiono podmioty świadczące te usługi. Zwrócono uwagę na potrzebę przedsiębiorczości w usługach społecznych, uzasadniono potrzebę tych działań w tej sferze organizacji oraz zaproponowano tematy do badań empirycznych.

That study is devoted to the role of enterprise in social services organizations. The need of enterprising activities in that sphere of organization was justified and subjects to empirical research were suggested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Kraśnicka T., Przedsiębiorczość jako siła motoryczna małej firmy, w: Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1995.
 2. Dobrzański K., Przesłanki i kierunki zmian w funkcjonowaniu i zarządzaniu w organizacjach niedochodowych, w: Współczesne tendencje w zarządzaniu, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 37-38.
 3. Dobrzański K., Zatrudnienie w usługach społecznych. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 40-52.
 4. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992 s. 30.
 5. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Warszawa 1994.
 6. Kożuch B., O przedsiębiorczości małej i dużej, "Współczesne Zarządzanie" 2002 nr. 4.
 7. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, "Współczesne Zarządzanie" 2002 nr. 2
 8. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002.
 9. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, WNPWN, Warszawa 1999, s. 21-25.
 10. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, WNPWN, Warszawa-Kraków 1998, s. 126-127.
 11. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Media Rodzina of Poznań, 1992, s. 48.
 12. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 13. Pomykalski A., Zarządzanie procesem innowacyjnym, "Współczesne Zarządzanie" 2002 nr. 2
 14. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003, t. 103 (699), s. 768.
 15. Schwarz P., Management in Non profit Organisationen, Bern-Stuttgart-Wien 1992, Verlag Paul Haupt, s. 17-18.
 16. Szumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 120.
 17. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2003 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2003, s. 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu