BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Hubert
Tytuł
Samorząd a prywatyzacja przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
Commune and Privatization of District Heating Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 48, s. 52-72
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych, Przedsiębiorstwo energetyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polityka energetyczna
Local government, Privatization of municipal enterprises, Energy distribution companies, Enterprise management, Energy policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono problem prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) z pozycji samorządu gminnego. Omówiono celowość prywatyzacji, wskazując na ważniejsze uwarunkowania i przesłanki oraz rolę gminy w tym procesie. Na końcu podano założenia prywatyzacyjne dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Privatization of district heating enterprises operators of eentralized heating systems is first ofall a problem of communes that is self-reliant owners of such enterprises. However, a commune is able to make sure to provide with supplies of heating to its citizens without the necessity of execution of that task which is established on rules of the power itself, the rules of ownership. It is necessary to admit that this is the own task of a commune, the utility task. The symbiosis of private and self-governing ownership of district beating enterprise can be bilateral profitable though a commune which possesses the minority property of shares/stocks gets some personal entitlement as a share-holder/stockholder and it is able to create its regulation functions knowmgly and professionally towards locai energy market including district beating enterprise. Privatization of district beating enterprise bas got the sense for private capitai and a commune itself though the full privatization process is not excluded. In such a case a commune has to be able to substitute other mechanism of regulation for löst possibility thanks to quitting from district beating enterprise. Currently, owning to transformation of märket economy (transitional period) and forming an association with European Union the full quitting from the ownership of district beating enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1997, s. 103.
  2. Froński A., Analiza funkcjonowania sektora gazowego w Polsce w zakresie regulacji prawnych, inwentaryzacji podmiotów gospodarczych, powiązań strukturalnych pod kątem wdrożenia rynku gazu zgodnie z dyrektywami UE, Warszawa 2002 r., maszynopis niepublikowany, s. 18 i dalsze.
  3. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DzU 1996 r. nr 118, poz. 561, z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU 1997, nr 54, poz. 348 z póżn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU 1997, nr 9, oz. 43 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DzU 2000, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
  7. Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r., Warszawa, marzec 2002 r.
  8. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 468 i dalsze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu