BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Maciej
Tytuł
Społeczne konsekwencje wirtualizacji pracy
Social Consequences of Virtual Work
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 48, s. 107-127
Słowa kluczowe
Rzeczywistość wirtualna, Przedsiębiorstwo wirtualne, Telepraca, System pracy, Formy organizacji pracy, Zarządzanie zespołem ludzkim, Psychologiczne aspekty zarządzania
Virtual reality, Virtual enterprise, Teleworking, System of work, Form of organisation of work, Team management, Psychological aspects of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój organizacji wirtualnych wymusza zastosowanie elastycznych, rozproszonych form pracy, umożliwiających pokonywanie różnic czasowych i geograficznych. Takimi przenikającymi się wzajemnie narzędziami wirtualizacji pracy są telepraca oraz zespoły wirtualne. Są one narzędziami uniwersalnymi i można je wykorzystać w większości organizacji. Wprowadzenie telepracy i zespołów wirtualnych istotnie modyfikuje sposób realizacji większości aspektów polityki personalnej. Scharakteryzowano tutaj takie etapy procesu kadrowego jak: dobór pracowników, adaptacja, rozwój zawodowy, ocena i motywacja pracowników. Na koniec pracy przedstawiono zalety i wady wprowadzenia telepracy dla pracowników, pracodawców i społeczeństwa.

The paper presents the most popular forms of virtual work environment: telework and virtual teams. They both have critical impact on the social system of an organization, particularly on human resource management, as well as situation of individual workers. Telework and virtual teams require modification of management style and assessing new managerial competences. They are not perfect solutions - both have important advantages and disadvantages, moreover could be implemented only in suitable circumstances.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Billsberry J., Socializing teleworkers into the organization, w: Managing Telework, s. 50-51.
 2. Daniels K., Lamond P., Standen P., Managing telework: an introduction to the issues, w: Managing Telework, "Business Press", London 2000, s. 2.
 3. Duarte D., Snyder N., Mastering Virtual Teams, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1999, s. 5-8.
 4. Fritz M.B., Manheim M.L., Manging Virtual Work: A Framework for Managerial Action, Newsletter 1998, No 1.
 5. Gach D., Elementy zarządzania wirtualnym zespołem, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 6, s. 21.
 6. http://www.telepraca-polska.pl.
 7. Jasiński Z., Praca zespołowa we współczesnych warunkach wytwarzania, w: Zarządzanie personelem dziś I jutro, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000, s. 237.
 8. Koczorowska I., Specyficzne cechy zespołu wirtualnego, "Przegląd Organizacji" 2002, nr. 3.
 9. Krok J., Telepraca I nauka na odległość w społeczeństwie globalnej informacji, w: "Studia Informatica", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr. 266, Szczecin 1999, s. 29.
 10. Lamond D., Organizational structures that support telework, w: Managing Telework, s. 25.
 11. Lipnack J., Stamps J., Virtual Teams. People Working Across Boundaries with Technology, Wiley, New York 2000, s. 18.
 12. Mohrman S.A., The Contexts for Geographically Dispersed Teams and Networks, w: Trends in Organizational Behavior: The Virtual Organization, Chichester 1999, s. 78-79.
 13. Müller U.R., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1993, s. 89-91.
 14. Nilles J., Telepraca. Strategia kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, s. 31-34.
 15. Ommeren J., Performance management and compensation, w: Managing Telework, s. 149-151. Salmon G., Allan J., Giles K., Training and development for online working w: Managing Telework, s. 135-146.
 16. Sparrow P.R., Daniels K., Human Resource Management and the Virtual Organization: Mapping the Future Research Issues, w: Trends in Organizational Behavior: The Virtual Organization, s. 48.
 17. Wiesenfeld B., Raghuram S., Garud R., Managers in a Virtual Context: The Experience of Self-threat and ist Effects on Virtual Work Organizations, w: Trends in Organizational Behavior: The Virtual Organization, s. 33-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu