BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Funkcja motywacji w procesie zarządzania
The Function of Motivation in the Managerial Process
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 430, s. 73-89, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne, Zarządzanie przez motywację, Techniki zarządzania
Enterprise management, Work motivation, Motivating employees, Motivating systems, Management by motivation, Management techniques
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie funkcji motywacji, miejsca i znaczenia w procesie zarządzania. Omówiono także problematykę systemu motywacyjnego jako narzędzia zarządzania ludźmi.

In the paper a comparative analysis of the methods of identifying motivation is presented, and its place and significance in the managerial process are given. Selected conceptions of motivation are discussed, special attention given to Herzberg's two-factor theory (of needs). Motivation is characterized as one of the functions of management (other functions are planning, organizing, and controlling). The paper presents the methods of studding the function of motivation and its realization in the managerial process. Additionally, the problems of the motivation system as a tool of guiding people are raised, and a model of the motivation realization is given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldag R.J., Stearns T.M., Management, South-Western Publ. , Cincinati 1987.
 2. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 3. Czerska M., Struktura funkcji zarządzania i czynniki ją wyznaczające, "Zeszyty Naukowe", Gdańsk 1986, nr 76.
 4. Dubrin R., The Work Industrialy Society and Relations, Londyn 1958.
 5. Gliszczyńska X., Motywacja do pracy, KiW, Warszawa 1981.
 6. Ivancevich A., Glueck 0., Foundations of Personnel Humen, Resource Management, Homewood, 1986.
 7. Koontz H., O'Oonnell C., Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa 1969.
 8. Kuc B.R., Trudna sztuka organizowania, IWZZ, Warszawa 1983.
 9. Likert R., Motywacyjny aspekt zmodyfikowanej teorii organizacji i kierownictwa, w: Nowoczesne teorie organizacji, PWN, Warszawa 1965.
 10. Michoń F., Teoria motywacji w zastosowaniu praktycznym, Kraków 1979.
 11. Mitchell T.R., Larson J.R., Jr, People in Organizations, McGraw-Hill Book Company, 1987.
 12. Pinder C.C., Work Motivation, Theory, Issues and Applications, Glenview Scolt, Foresman Co, 1984.
 13. Reykowski J., Emocje i motywacja, w: Psychologia, praca zbiorowa pod red. T. Tomaszewskiego, PWN, Warszawa 1979.
 14. Stabryła A., Analiza systemowa procesu zarządzania, PWN, Warszawa 1984.
 15. Stabryła A., Funkcje zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1983.
 16. Steinmann H., Schreyogg A., Zarządzanie, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1992.
 17. Teczke J., Techniki zarządzania a sprawność organizacji, AE, Kraków 1988.
 18. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
 19. Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa-Poznań 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu