BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Podstawy analizy konfliktów
The Bases of the Analysis of Conflicts
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 430, s. 91-103, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia przedsiębiorstwa, Konflikty w przedsiębiorstwie, Analiza konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów
Sociology of the enterprise, Conflicts in organisation, Conflict analysis, Solving conflicts
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie źródeł, form przejawiania się konfliktów pojawiających się w trakcie realizacji zadań zespołowych, a także sposobów ich rozwiązywania. Dla potrzeb analizy przeprowadzono badanie porównanwcze literatury przedmiotu i próbę syntezy dla potrzeb empirycznych.

The universality of conflict creates a need for a scientific analysis of how to cope with it. The aim of the paper is to present the sources, forms and effects of conflicts, as well as the methods of solving them. For the purpose of the analysis
 1. a comparative literature study, and
 2. a synthesis for the requirements of empirical studies have been performed.
The above mentioned purpose is reflected in the structure of the paper. The main parts are proceeded by the discussion of the essence of the analysed subject and the significance of conflicts in the managerial process, the appendix includes a questionnaire that will be used in empirical studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrew K., A creative approach to resolving conflicts, "Management Review" 1989, No 3.
 2. Askanas W., Konflikty organizacyjne przy wdrażaniu eto, PWN, Warszawa 1978.
 3. Czerska M. , Niesiobędzki Z., Konflikty wywołane zmianami organizacyjnymi, "Organizacja i Kierowanie" 1989, nr 12.
 4. Daszkowski J., Rola konfliktów w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 1989, nr 3-4.
 5. Dubrin A., Praktyczna psychologia zarządzania, PWN, Warszawa 1978.
 6. Jarczyński M., Konflikty wewnątrz jednostek nomadycznych, "Organizacja i Kierowanie" 1984, nr 1.
 7. Jankowiak B., Twórcze rozwiązywanie konfliktów, "Organizacja i Kierownictwo" 1988, nr 3.
 8. Krzesiński J., Konflikty między wyższym a średnim kierownictwem, "Organizacja i Kierownictwo" 1980, nr 9.
 9. Krzesiński J., Konflikty w miejscu pracy, "Organizacja i Kierownictwo" 1981, nr 11-12.
 10. Matejko A., Więź i konflikt w zakładzie pracy, PWN, Warszawa 1969.
 11. Mesjasz C., Mediacje w konflikcie, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 9.
 12. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalne Szkoły i Biznasu, Kraków 1991.
 13. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
 14. Ross A. Webber., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 15. Rządca R., Negocjacje - rozwiązywanie konfliktów, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 8.
 16. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 17. Śmigulski J., Kierowanie konfliktem, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 3.
 18. Teczke J., Techniki zarządzania a sprawność organizacji, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1988.
 19. Wach T., Ryzyko konfliktu, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 7.
 20. Weiss A., It's what you make it, "Supervisory Management" 1974, No 6.
 21. Wosińska W., Psychologiczne prawidłowości uzgadniania sprzecznych stanowisk w procesie negocjowania w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie" 1983, nr 1-2.
 22. Zieleniewski J., Organizacja i Zarządzanie, PWN, Warszawa 1979.
 23. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
 24. Zglińska I., Rozwiązywanie konfliktu, "Organizacja i Kierownictwo" 1990, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu