BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bocian Aldona, Sabo Małgorzata
Tytuł
Nośniki odpowiedzialności w procesie tworzenia rachunku kosztów działań
The Carriers of Information in the Creation of Activity Based Costing
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 868, s. 223-229, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Rachunek kosztów, Ewidencja kosztów działalności, Analiza kosztów produkcji, Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie, Proces produkcji, Materiały konferencyjne
Controlling, Cost accounting, Operating expenses records, Production cost analysis, Cost control in the enterprise, Production process, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
Weryfikacja procesu produkcyjnego, na potrzeby rachunku kosztów działań, daje zbiór informacji niezbędnych przy określaniu ośrodków odpowiedzialności za koszty. W rachunku kosztów działań produkt jest rozumiany jako efekt powstały w wyniku odpowiedniej ilości celowych działań. Efektem działania jest powstanie określonej struktury kosztów, zatem pierwotnym nośnikiem kosztu nie jest sam produkt lecz działanie niezbędne do jego wykonania. Autorki są zdania, że nośniki odpowiedzialności w rachunku kosztów działań można rozpatrywać w dwóch wymiarach odpowiedzialności, tj.: odpowiedzialności za zaistnienie działania i odpowiedzialności za poziom zasobów zużywanych przy realizacji określonego działania.

The lecture presents consecutive steps of Activity Based Costing composition which can make a source of information used for accounting people responsible for work results. High minuteness of Activity Based Costing details enables treating actions or costs structures as carriers of information with involved resources. According to the authors level of situated centres of responsibilities does not depend on possibilities of calculation methods which are used but rather individual user's request of certain information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu