BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nunnenkamp Peter
Tytuł
How to Promote Development-Friendly FDI: An Agenda for Policymakers in Developing and Transition Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1066, s. 247-254, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Promocja inwestycji
Foreign investment, Direct investments, Investment promotion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Muszą być spełnione dwa warunki, aby zagraniczne inwestycje bezpośrednie przyczyniły się do wzrostu gospodarczego i łagodzenia ubóstwa w krajach rozwijających się oraz w tych krajach, których gospodarki przechodzą transformację. Pierwszy z tych warunków polega na zwiększaniu atrakcyjności tych państw dla zagranicznych inwestorów, drugi zaś na wspomaganiu przez otoczenie, w którym działa zagraniczny inwestor, pozytywnych efektów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w zakresie ogólnych warunków inwestowania czy wzrostu przychodów. (oryginalne streszczenie)

Two conditions must be met for foreign direct investments to contribute to the economic growth and the reduction of poverty in developing countries, or countries where economies are in transformation process. First of these conditions consists of increasing the attractiveness of these states for foreign investors, second of aiding, by surroundings in which the foreign investor is active, the positive effects of the direct foreign investments regarding the general investing conditions or the incomes increase. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blomström, M., Kokko A., The Economics of Foreign Direct Investment Incentives, NBER Working Paper 9489, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 2003,.
 2. Borensztein, E.R., De Gregorio J., Lee J.-W., How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? „Journal of International Economics" 1998 no 45.
 3. ECLAC 2003, Foreign Investment in Latin America and the Caribbean 2002, United Nations, Santiago de Chile 2003.
 4. Hoekman, B., Saggi K., Assessing the Case for Extending WTO Disciplines on Investment-Related Policies, „Journal of Economic Integration" 2000 no 15 (4).
 5. Moran T.H., Foreign Direct Investment and Development. The New Policy Agenda for Developing Countries and Economies in Transition. Institute for International Economics, Washington, D.C. 1998.
 6. Nunnenkamp P., Why Economic Performance and International Competitiveness Differ So Much between Latin America and Asia, Institute for World Economics, Kiel 2003, mimeo.
 7. Nunnenkamp P., To What Extent Can Foreign Direct Investment Help Achieve International Development Goals! „The World Economy", forthcoming.
 8. Nunnenkamp, P., Spatz J., Foreign Direct Investment and Economic Growth in Developing Countries'. How Relevant Are Host-country and Industry Characteristics^! Kiel Working Papers 1176, Institute for World Economics, Kiel 2001.
 9. Oman, C.P., The Perils of Competition for Foreign Direct Investment, [in:] OECD, Foreign Direct Investment Versus Other Flows to Latin America, Development Centre Seminars, OECD, Paris.
 10. UNCTAD, World Investment Report 1998: Trends and Determinants, United Nations, New York 1998.
 11. UNCTAD, World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations, New York 2001.
 12. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2002-2003, Oxford University Press, New York 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu