BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Wawrzyniec
Tytuł
Korzyści i koszty przyszłego przystąpienia Polski do unii gospodarczej i walutowej
Benefits and Costs of the Future Accession of Poland to the European Monetary Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1066, s. 201-211, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Poland's economic integration with the EU, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article deals with the expected future consequences of euro implementation in Poland. The author describes possible advantages and disadvantages of the common currency for Polish economy. The main conclusion is that the scale of effects will be correlated with the moment of Poland's accession to the European Monetary Union, which is inevitable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Summers L., Central Bank Independence and Macroeconomics Performance: Some Comparative Evidence. "Journal of Money, Credit and Banking" 1993 nr 25.
 2. Borowiec L, Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, AE, Wrocław 2001.
 3. de Grauwe P., International trade and economic growth in the European Monetary System, "European Economic Review" 1987 nr 31.
 4. de Grauwe P., de Bellefroid B., Long-run Exchange Rate Variablility and International Trade, [w:] Real Financial Linkages, red. S. W. Arndt, J.D. Richardson, MIT Press, Cambridge 1989.
 5. IMF. Exchange Rate Variability and World Trade, "Occasional Paper" 1984 nr 28.
 6. Lorkowski A., Praktyczne aspekty euro - omówienie Komunikatu Komisji Europejskiej, "Biuletyn Analiz UKIE" 2000 nr 4.
 7. Michalczyk W., Korzyści i koszty wprowadzenia wspólnej waluty w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, AE, Wrocław 2002.
 8. Oręziak L., Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania euro w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2000.
 9. Oręziak L., Euro. Nowy pieniądz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. Preparing Companies for the Euro. A Brief Guide, BNP, Paris 1998.
 11. Rymarczyk J., Nowa waluta europejska - euro, [w:] Problemy gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski u progu XXI wieku, red. J. Rymarczyk, J. Brach, AE, Wrocław 1999.
 12. Sekkad K., Exchange Rate Variability and EU Trade, "Economic Papers" 1998 nr 127.
 13. Sokołowska B. i in., Konsekwencje realizacji III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej dla Polski. Wyd. IKC HZ, Warszawa 1998.
 14. Solarz J.K., Daniluk D., Zombirt J., Integracja europejska a krajowe banki komercyjne, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu