BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płowiec Urszula
Tytuł
Polska w Unii Europejskiej. Jak uczynić członkostwo sukcesem
Poland in the European Union. How to Make Membership Success
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1066, s. 278-290, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej
Słowa kluczowe
Negocjacje akcesyjne, Integracja gospodarcza Polski z UE
Accession negotiations, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono motywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W skrócie przybliżono wyniki negocjacji akcesyjnych. Omówiono nowe wyzwania stojące przed Polską po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

The motives of Poland's accession to the European Union were numerous (political, economic, cultural) likewise the expectations (especially concerning financial support). The negotiated conditions of membership, although, only partially met them (low agricultural payments, no any reduction of the contribution to the EU budget). The greatest achievement of the whole process of preparing to the membership in the EU, it appears, was the capability of the adjusting Polish legal system to the acquis conmunauiaire, stabilization of this system, as well as the adjustment of Polish companies to the forces of single European market. The fundamental challenges that Poland faces at present are the necessity of a marked and sustainable acceleration of economic growth and the decisive reduction in unemployment. The implementation of those challenges may be easier if Poles better govern the new opportunities and threats. Poland became the EU member being in a final stage of the first wave of economic reforms (liberalization of prices, privatization of bancs and enterprises, convertible currency, floating rate of exchange, restructuring of coal and steel industries). The accession to the EU accelerated the necessity of the implementation the second wave of reforms, more difficult and of larger extent (public finance, judiciary system, education, health services, internal security, public service, administration, creation of entrepreneurial behavior, elimination of corruption). The membership of EU make easier the rational governing of opportunities and threats because-on the one hand - it enforces the reforms of public finance, development of road infrastructure, modernization of agriculture, regional development, protection of the environment and knowledge based economic growth. On the other hand, it is likely to obtain net, growing financial support under such conditions that enforce the better functioning of Polish central and local administration and - to some extent - the society. In order to make use of these chances the complex, long term development programme of the economy and the society should be elaborated and executed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki J., Trudno było oczekiwać więcej, „Rzeczpospolita" 18 lutego 2004 r.
 2. Communication from the Commission on the implementation of the 2003-2005 broad economic policy guidelines, COM (2004) 20 final, Brussels, 26 January 2004.
 3. Convergence Programme for the United Kingdom - December 2003, Brussels, 22 January 2004.
 4. Czaputowicz J., Suwerenność jako wyzwanie integracji, „Rzeczpospolita" z 6 stycznia 2004 r.
 5. Delivering Lisbon, Reforms for the Enlarged Union, COM (2004) 29, Brussels, 21st January 2004.
 6. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik do nr. 11, poz. 38 z 27 stycznia 1994 r.
 7. European Council In Copenhagen, 21-22 lipca 1993, Conclusion of the Presidency, SN 180/93, Copenhagen 22 lipca 1993 r.
 8. Materiały Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, [za:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Warunki członkostwa Polski w UE, raport „Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003", IKC HZ 2003.
 9. Monitor Integracji Europejskiej nr 53, UKIE 2002.
 10. Noga A.,. Instytucjonalne zawodności wyjścia z impasu polskiej transformacji, „Studia Finansowe Instytutu Finansów WSUiB" 2004 nr 8.
 11. Paszyński M., Wyniki szczytu w Lacken. Czy metoda „regat" przybliża nas do Unii Europejskiej?, raport „Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2001-2002", IKC HZ 2002. Pieniądze będą od marca, „Rzeczpospolita" z 20 lutego 2004 r.
 12. Płowieć U., Lizbońska strategia Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, [w:] Handel zagraniczny i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przed wejściem do Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomicznych, Zarząd Krajowy 2002.
 13. Płowieć U., Niektóre problemy rozwoju Polski w warunkach członkostwa w UE, „Ekonomista" 2004 nr 2.
 14. Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, grudzień 2002, Warszawa 2003.
 15. Stanowisko Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2000.
 16. Traktat akcesyjny, wybór dokumentów dokonany przez J. Barcza i A. Michońskiego, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
 17. Winiecki J., Rak państwa opiekuńczego, „Rzeczpospolita" z 14 stycznia 2004 r.
 18. Zienkowski L., „Gospodarka oparta na wiedzy"- mil czy rzeczywistości [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, SCHOLAR, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu